งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 005
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายอาซาผะ    แซ่ย่าง
2. เด็กชายอะเล    จางจาง
1. นางพนินทร    มณีวรรณ
2. นางสาวพลอย    ธิการ
2 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กลุ่ม สันทราย 1 1. นายทุนข่อง    ลุงตาล
2. เด็กชายเฉลิมขวัญ    ทาเกิด
1. นายปรีชา    คันธะด้วง
3 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายธนพนธ์    ปร๊ะย่อ
2. เด็กหญิงกุลณัฐ    วงค์เรือน
1. นางสาวภาวินี    สิงคราช
2. นายสิรปกรณ์    ตาสุข
4 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กชายเจษจิต    ปู่ตุ้ย
2. เด็กชายธนพล    ประชุมอุดม
1. นายอดิศักดิ์    อิ่นแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................