แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 54 35 67.31% 9 17.31% 3 5.77% 5 9.62% 52
2 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 66 32 51.61% 19 30.65% 7 11.29% 4 6.45% 62
3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 53 32 62.75% 11 21.57% 5 9.8% 3 5.88% 51
4 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 50 30 61.22% 15 30.61% 3 6.12% 1 2.04% 49
5 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 42 22 52.38% 6 14.29% 7 16.67% 7 16.67% 42
6 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 25 21 84% 2 8% 2 8% 0 0% 25
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 46 20 47.62% 9 21.43% 8 19.05% 5 11.9% 42
8 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 38 20 52.63% 9 23.68% 5 13.16% 4 10.53% 38
9 โรงเรียนบ้านโป่งนก 34 19 59.38% 7 21.88% 1 3.13% 5 15.63% 32
10 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 44 18 41.86% 11 25.58% 9 20.93% 5 11.63% 43
11 โรงเรียนบ้านนาหวาย 25 18 75% 3 12.5% 2 8.33% 1 4.17% 24
12 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 32 17 54.84% 9 29.03% 5 16.13% 0 0% 31
13 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 29 17 58.62% 8 27.59% 2 6.9% 2 6.9% 29
14 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 34 17 51.52% 6 18.18% 5 15.15% 5 15.15% 33
15 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 38 16 42.11% 14 36.84% 5 13.16% 3 7.89% 38
16 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 40 16 40% 11 27.5% 7 17.5% 6 15% 40
17 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 32 14 46.67% 6 20% 5 16.67% 5 16.67% 30
18 โรงเรียนรังษีวิทยา 27 14 51.85% 5 18.52% 8 29.63% 0 0% 27
19 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 29 13 44.83% 7 24.14% 4 13.79% 5 17.24% 29
20 โรงเรียนบ้านแม่คะ 27 12 46.15% 11 42.31% 3 11.54% 0 0% 26
21 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 22 12 54.55% 7 31.82% 2 9.09% 1 4.55% 22
22 โรงเรียนบ้านดง 17 12 75% 2 12.5% 1 6.25% 1 6.25% 16
23 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 32 11 37.93% 9 31.03% 6 20.69% 3 10.34% 29
24 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 27 11 40.74% 9 33.33% 6 22.22% 1 3.7% 27
25 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 33 11 34.38% 9 28.13% 5 15.63% 7 21.88% 32
26 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 30 11 42.31% 7 26.92% 3 11.54% 5 19.23% 26
27 โรงเรียนบ้านปางปอย 23 11 50% 6 27.27% 5 22.73% 0 0% 22
28 โรงเรียนวัดป่าแดง 30 10 34.48% 11 37.93% 6 20.69% 2 6.9% 29
29 โรงเรียนวัดนันทาราม 33 10 32.26% 10 32.26% 8 25.81% 3 9.68% 31
30 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 29 10 37.04% 10 37.04% 3 11.11% 4 14.81% 27
31 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 31 10 33.33% 9 30% 4 13.33% 7 23.33% 30
32 โรงเรียนบ้านกองลม 23 10 43.48% 5 21.74% 5 21.74% 3 13.04% 23
33 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 23 10 47.62% 4 19.05% 5 23.81% 2 9.52% 21
34 โรงเรียนบ้านเมืองนะ 19 10 52.63% 4 21.05% 4 21.05% 1 5.26% 19
35 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 35 9 29.03% 7 22.58% 11 35.48% 4 12.9% 31
36 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 26 9 36% 7 28% 5 20% 4 16% 25
37 โรงเรียนบ้านนามน 24 9 39.13% 5 21.74% 3 13.04% 6 26.09% 23
38 โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 19 9 52.94% 5 29.41% 2 11.76% 1 5.88% 17
39 โรงเรียนบ้านปางมะเยา 14 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
40 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 20 9 47.37% 2 10.53% 5 26.32% 3 15.79% 19
41 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 23 8 36.36% 6 27.27% 7 31.82% 1 4.55% 22
42 โรงเรียนเทศบาล1 ไชยปราการ 22 8 38.1% 6 28.57% 4 19.05% 3 14.29% 21
43 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 17 8 50% 3 18.75% 3 18.75% 2 12.5% 16
44 โรงเรียนบ้านเมืองคอง 22 8 40% 2 10% 7 35% 3 15% 20
45 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 36 7 20.59% 10 29.41% 7 20.59% 10 29.41% 34
46 โรงเรียนม่วงป๊อก 19 7 43.75% 7 43.75% 2 12.5% 0 0% 16
47 โรงเรียนบ้านแม่สาว 19 7 36.84% 5 26.32% 5 26.32% 2 10.53% 19
48 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 16 7 43.75% 5 31.25% 1 6.25% 3 18.75% 16
49 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 29 7 41.18% 4 23.53% 4 23.53% 2 11.76% 17
50 โรงเรียนบ้านต้นโชค 16 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
51 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 11 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
52 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 25 6 24% 8 32% 4 16% 7 28% 25
53 โรงเรียนบ้านแม่นะ 32 6 22.22% 6 22.22% 10 37.04% 5 18.52% 27
54 โรงเรียนบ้านปางสัก 19 6 31.58% 6 31.58% 5 26.32% 2 10.53% 19
55 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 15 6 42.86% 5 35.71% 3 21.43% 0 0% 14
56 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 23 6 27.27% 4 18.18% 6 27.27% 6 27.27% 22
57 โรงเรียนบ้านปางเฟือง 20 6 31.58% 4 21.05% 4 21.05% 5 26.32% 19
58 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 19 6 35.29% 4 23.53% 3 17.65% 4 23.53% 17
59 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 15 6 42.86% 3 21.43% 3 21.43% 2 14.29% 14
60 โรงเรียนศีลรวี 15 6 40% 2 13.33% 5 33.33% 2 13.33% 15
61 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 12 6 54.55% 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 11
62 โรงเรียนต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 10 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
63 โรงเรียนบ้านขอบด้ง 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
64 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 23 5 21.74% 8 34.78% 5 21.74% 5 21.74% 23
65 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 23 5 25% 5 25% 4 20% 6 30% 20
66 โรงเรียนบ้านจอง 12 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
67 โรงเรียนเอื้อวิทยา 19 5 26.32% 3 15.79% 6 31.58% 5 26.32% 19
68 โรงเรียนบ้านหนองยาว 12 5 41.67% 3 25% 4 33.33% 0 0% 12
69 โรงเรียนบ้านเวียงแหง 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
70 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 12 5 41.67% 2 16.67% 3 25% 2 16.67% 12
71 โรงเรียนบ้านลาน 12 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
72 โรงเรียนบ้านแม่แมะ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
73 โรงเรียนวิรุณเทพ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
74 โรงเรียนสายอักษร 18 4 22.22% 6 33.33% 7 38.89% 1 5.56% 18
75 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 14 4 33.33% 6 50% 1 8.33% 1 8.33% 12
76 โรงเรียนบ้านป่าแดง 18 4 23.53% 5 29.41% 5 29.41% 3 17.65% 17
77 โรงเรียนบ้านยาง 10 4 40% 5 50% 0 0% 1 10% 10
78 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม 9 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
79 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
80 โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
81 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
82 โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 11 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
83 โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 10 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
84 โรงเรียนบ้านดอนชัย 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
85 โรงเรียนแกน้อยศึกษา 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
86 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า(ถ่ายโอน) 27 3 15% 8 40% 7 35% 2 10% 20
87 โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 15 3 21.43% 8 57.14% 3 21.43% 0 0% 14
88 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 14 3 21.43% 6 42.86% 3 21.43% 2 14.29% 14
89 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง 14 3 21.43% 5 35.71% 5 35.71% 1 7.14% 14
90 โรงเรียนบ้านแม่ขิ 11 3 27.27% 5 45.45% 3 27.27% 0 0% 11
91 โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง 11 3 30% 4 40% 3 30% 0 0% 10
92 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 10 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
93 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
94 โรงเรียนบ้านปางแดง 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
95 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 9 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
96 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
97 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
98 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 13 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 4 36.36% 11
99 โรงเรียนบ้านโละ 9 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
100 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 16 3 27.27% 0 0% 6 54.55% 2 18.18% 11
101 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
102 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 10 2 20% 7 70% 1 10% 0 0% 10
103 โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม 20 2 10% 6 30% 6 30% 6 30% 20
104 โรงเรียนประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 10 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10
105 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 9 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
106 โรงเรียนบ้านผาแดง 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
107 โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
108 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
109 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 13 2 16.67% 3 25% 5 41.67% 2 16.67% 12
110 โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ 9 2 22.22% 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 9
111 โรงเรียนบ้านแม่ใจ 8 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
112 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
113 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
114 โรงเรียนบ้านหนองบัว 12 2 18.18% 2 18.18% 3 27.27% 4 36.36% 11
115 โรงเรียนบ้านปง 11 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 9
116 โรงเรียนบ้านทุ่งละคร 6 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
117 โรงเรียนบ้านปงตำ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
118 โรงเรียนบ้านดงป่าลัน 6 2 33.33% 0 0% 4 66.67% 0 0% 6
119 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
120 โรงเรียนบ้านสันป่าข่า 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
121 โรงเรียนบ้านหัวนา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
122 โรงเรียนบ้านสันม่วง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 11 1 9.09% 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 11
124 โรงเรียนวัดจอมคีรี 9 1 12.5% 3 37.5% 4 50% 0 0% 8
125 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 12 1 8.33% 3 25% 3 25% 5 41.67% 12
126 โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
127 โรงเรียนบ้านโป่งไฮ 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
128 โรงเรียนบ้านใหม่ 9 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
129 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
130 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 7 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
131 โรงเรียนบ้านรินหลวง 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
132 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านวังมะริว 11 1 10% 1 10% 6 60% 2 20% 10
134 โรงเรียนบ้านห้วยปู 8 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 7
135 โรงเรียนบ้านสินชัย 8 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 7
136 โรงเรียนบ้านปางป๋อ 7 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 7
137 โรงเรียนบ้านป่าบง 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
138 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 6 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
139 โรงเรียนสันติวนา 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
140 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยตำบลเมืองคอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านหลวง(แม่อาย) 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
142 โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
143 โรงเรียนบ้านสันทราย 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
144 โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
145 โรงเรียนดอยสามหมื่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านห้วยบอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด. อนุสรณ์ 7 0 0% 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 6
149 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย (ไร่ส้ม) 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
150 โรงเรียนวัดบ้านท่า 5 0 0% 3 60% 0 0% 2 40% 5
151 โรงเรียนบ้านอ่าย 13 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
152 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
153 โรงเรียนบ้านสบคาบ 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
154 โรงเรียนบ้านต้นส้าน 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
155 โรงเรียนบ้านสันปอธง 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
156 โรงเรียนบ้านห้วยบง 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
157 โรงเรียนบ้านป่าบง (เชียงดาว) 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
158 โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
160 โรงเรียนบ้านออน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
161 โรงเรียนบ้านเวียงผาพัฒนา 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล(บ้านผาใต้) 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
163 โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
164 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
165 โรงเรียนบ้านถ้ำ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
166 โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
167 โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]