สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านอรุโณทัย 35 9 3 5 47
2 เพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 32 19 7 4 58
3 บ้านเวียงฝาง 32 11 5 3 48
4 ชุมชนบ้านเมืองงาย 30 15 3 1 48
5 บ้านม่อนปิ่น 22 6 7 7 35
6 บ้านเวียงหวาย 21 2 2 0 25
7 ไทยรัฐวิทยา 12 20 9 8 5 37
8 มิตรมวลชนเชียงใหม่ 20 9 5 4 34
9 บ้านโป่งนก 19 7 1 5 27
10 บ้านต้นผึ้ง 18 11 9 5 38
11 บ้านนาหวาย 18 3 2 1 23
12 บ้านเปียงหลวง 17 9 5 0 31
13 บ้านสันทรายคองน้อย 17 8 2 2 27
14 บ้านม่วงชุม 17 6 5 5 28
15 บ้านเหมืองแร่ 16 14 5 3 35
16 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 16 11 7 6 34
17 บ้านห้วยงูกลาง 14 6 5 5 25
18 รังษีวิทยา 14 5 8 0 27
19 บ้านห้วยเฮี่ยน 13 7 4 5 24
20 บ้านแม่คะ 12 11 3 0 26
21 บ้านหนองขี้นกยาง 12 7 2 1 21
22 บ้านดง 12 2 1 1 15
23 บ้านทุ่งข้าวพวง 11 9 6 3 26
24 บ้านทุ่งหลุก 11 9 6 1 26
25 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 11 9 5 7 25
26 บ้านเชียงดาว 11 7 3 5 21
27 บ้านปางปอย 11 6 5 0 22
28 วัดป่าแดง 10 11 6 2 27
29 วัดนันทาราม 10 10 8 3 28
30 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 10 10 3 4 23
31 บ้านสันต้นหมื้อ 10 9 4 7 23
32 บ้านกองลม 10 5 5 3 20
33 ชุมชนวัดศรีดงเย็น 10 4 5 2 19
34 บ้านเมืองนะ 10 4 4 1 18
35 บ้านใหม่หนองบัว 9 7 11 4 27
36 บ้านสุขฤทัย 9 7 5 4 21
37 บ้านนามน 9 5 3 6 17
38 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 9 5 2 1 16
39 บ้านปางมะเยา 9 4 1 0 14
40 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 9 2 5 3 16
41 รัตนาเอื้อวิทยา 8 6 7 1 21
42 เทศบาล1 ไชยปราการ 8 6 4 3 18
43 บ้านสันป่าแดง 8 3 3 2 14
44 บ้านเมืองคอง 8 2 7 3 17
45 บ้านแม่ข่า 7 10 7 10 24
46 ม่วงป๊อก 7 7 2 0 16
47 บ้านแม่สาว 7 5 5 2 17
48 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 7 5 1 3 13
49 ราชประชานุเคราะห์ 30 7 4 4 2 15
50 บ้านต้นโชค 7 4 2 1 13
51 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 7 0 1 1 8
52 ชุมชนบ้านคาย 6 8 4 7 18
53 บ้านแม่นะ 6 6 10 5 22
54 บ้านปางสัก 6 6 5 2 17
55 บ้านห้วยป่าซาง 6 5 3 0 14
56 บ้านปางต้นเดื่อ 6 4 6 6 16
57 บ้านปางเฟือง 6 4 4 5 14
58 บ้านท่ามะแกง 6 4 3 4 13
59 บ้านศรีดอนชัย 6 3 3 2 12
60 ศีลรวี 6 2 5 2 13
61 บ้านห้วยไผ่ 6 2 3 0 11
62 ต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 6 2 1 0 9
63 บ้านขอบด้ง 6 1 1 0 8
64 ฉัตรพฤกษ์วิทยา 5 8 5 5 18
65 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 5 5 4 6 14
66 บ้านจอง 5 5 0 0 10
67 เอื้อวิทยา 5 3 6 5 14
68 บ้านหนองยาว 5 3 4 0 12
69 บ้านเวียงแหง 5 3 2 1 10
70 ฉือจี้เชียงใหม่ 5 2 3 2 10
71 บ้านลาน 5 2 1 1 8
72 วิรุณเทพ 5 1 1 0 7
73 บ้านแม่แมะ 5 1 1 0 7
74 สายอักษร 4 6 7 1 17
75 บ้านห้วยคอกหมู 4 6 1 1 11
76 บ้านป่าแดง 4 5 5 3 14
77 บ้านยาง 4 5 0 1 9
78 บ้านห้วยหมากเลี่ยม 4 5 0 0 9
79 บ้านหลวง (ฝาง) 4 3 2 1 9
80 บ้านถ้ำตับเตา 4 3 1 1 8
81 เทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ 4 3 1 0 8
82 บ้านแม่อ้อใน 4 2 3 0 9
83 รัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 4 2 2 2 8
84 บ้านดอนชัย 4 1 0 0 5
85 แกน้อยศึกษา 4 0 1 0 5
86 บ้านห้วยเป้า(ถ่ายโอน) 3 8 7 2 18
87 บ้านแม่กอนใน 3 8 3 0 14
88 ชุมชนบ้านวังจ๊อม 3 6 3 2 12
89 บ้านหล่ายฝาง 3 5 5 1 13
90 บ้านแม่ขิ 3 5 3 0 11
91 บ้านห้วยต้นตอง 3 4 3 0 10
92 บ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 3 3 2 2 8
93 บ้านหนองเขียว 3 2 2 1 7
94 บ้านปางแดง 3 2 2 0 7
95 บ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 3 2 1 2 6
96 บ้านโป่งถืบ 3 2 1 1 6
97 บ้านหนองขวาง 3 2 0 0 5
98 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 3 1 3 4 7
99 บ้านโละ 3 1 3 1 7
100 บ้านป่าก๊อ 3 0 6 2 9
101 บ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 3 0 1 0 4
102 วัดอรัญญวาสี 2 7 1 0 10
103 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม 2 6 6 6 14
104 ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 2 4 2 2 8
105 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 2 4 1 2 7
106 บ้านผาแดง 2 4 1 0 7
107 บ้านแม่ป๋าม 2 4 1 0 7
108 บ้านฮ่างต่ำ 2 4 0 0 6
109 บ้านหัวฝาย 2 3 5 2 10
110 บ้านสันป่าเกี๊ยะ 2 3 4 0 9
111 บ้านแม่ใจ 2 3 1 0 6
112 บ้านสันป่าเหียว 2 3 1 0 6
113 บ้านห้วยม่วง 2 3 0 1 5
114 บ้านหนองบัว 2 2 3 4 7
115 บ้านปง 2 2 2 3 6
116 บ้านทุ่งละคร 2 1 2 0 5
117 บ้านปงตำ 2 1 1 1 4
118 บ้านดงป่าลัน 2 0 4 0 6
119 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 2 0 3 0 5
120 บ้านหัวนา 2 0 0 1 2
121 บ้านสันป่าข่า 2 0 0 1 2
122 บ้านสันม่วง 2 0 0 0 2
123 วัดศรีบุญเรือง 1 7 3 0 11
124 วัดจอมคีรี 1 3 4 0 8
125 บ้านสันต้นดู่ 1 3 3 5 7
126 บ้านแม่งอนกลาง 1 3 1 0 5
127 บ้านโป่งไฮ 1 3 1 0 5
128 บ้านใหม่ 1 3 0 2 4
129 บ้านห้วยศาลา 1 2 3 0 6
130 บ้านล้องอ้อ 1 2 2 1 5
131 บ้านรินหลวง 1 2 1 1 4
132 บ้านสันต้นเปา 1 2 1 0 4
133 บ้านวังมะริว 1 1 6 2 8
134 บ้านห้วยปู 1 1 4 1 6
135 บ้านสินชัย 1 1 3 2 5
136 บ้านปางป๋อ 1 1 3 2 5
137 บ้านป่าบง 1 1 2 2 4
138 บ้านแม่สูนน้อย 1 1 1 2 3
139 สันติวนา 1 1 0 1 2
140 ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยตำบลเมืองคอง 1 1 0 0 2
141 บ้านหลวง(แม่อาย) 1 0 3 0 4
142 โครงการหลวงแกน้อย 1 0 1 1 2
143 เบญจม 2 บ้านน้ำรู 1 0 1 0 2
144 บ้านสันทราย 1 0 1 0 2
145 บ้านห้วยบอน 1 0 0 0 1
146 ดอยสามหมื่น 1 0 0 0 1
147 บ้านห้วยห้อม 1 0 0 0 1
148 บ้านห้วยจะค่าน ตชด. อนุสรณ์ 0 4 2 0 6
149 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย (ไร่ส้ม) 0 4 0 0 4
150 วัดบ้านท่า 0 3 0 2 3
151 บ้านอ่าย 0 2 2 2 4
152 บ้านโป่งน้ำร้อน 0 2 1 0 3
153 บ้านสบคาบ 0 2 0 2 2
154 บ้านต้นส้าน 0 2 0 1 2
155 บ้านสันปอธง 0 1 2 1 3
156 บ้านห้วยบง 0 1 2 1 3
157 บ้านป่าบง (เชียงดาว) 0 1 1 1 2
158 เทศบาลเวียงฝาง 0 1 1 0 2
159 บ้านห้วยทรายขาว 0 1 0 1 1
160 บ้านออน 0 1 0 1 1
161 บ้านเวียงผาพัฒนา 0 1 0 0 1
162 กมล-เรียม สุโกศล(บ้านผาใต้) 0 0 3 0 3
163 บ้านหนองตุ้ม 0 0 3 0 3
164 บ้านป่างิ้ว 0 0 2 1 2
165 บ้านถ้ำ 0 0 2 0 2
166 วัดห้วยน้ำเย็น 0 0 1 1 1
167 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 0 0 1 0 1
168 บ้านแม่ทะลบ 0 0 0 0 0
รวม 972 652 477 292 2,393