สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 32 19 7 4 58
2 บ้านอรุโณทัย 32 9 3 4 44
3 ชุมชนบ้านเมืองงาย 28 15 3 1 46
4 บ้านเวียงฝาง 28 9 5 3 42
5 ไทยรัฐวิทยา 12 20 9 8 5 37
6 บ้านต้นผึ้ง 18 11 9 5 38
7 บ้านนาหวาย 17 3 2 1 22
8 บ้านสันทรายคองน้อย 16 8 2 2 26
9 บ้านม่อนปิ่น 16 6 6 7 28
10 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 15 11 7 6 33
11 บ้านเปียงหลวง 14 9 5 0 28
12 บ้านโป่งนก 14 7 1 4 22
13 รังษีวิทยา 14 5 8 0 27
14 บ้านเวียงหวาย 14 2 2 0 18
15 มิตรมวลชนเชียงใหม่ 13 8 5 4 26
16 บ้านม่วงชุม 13 6 5 4 24
17 บ้านเหมืองแร่ 12 12 5 3 29
18 บ้านหนองขี้นกยาง 12 7 2 1 21
19 บ้านทุ่งข้าวพวง 11 9 6 3 26
20 บ้านทุ่งหลุก 11 9 6 1 26
21 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 11 9 5 7 25
22 บ้านเชียงดาว 11 7 3 5 21
23 บ้านปางปอย 11 6 5 0 22
24 บ้านแม่คะ 10 10 3 0 23
25 บ้านกองลม 10 5 5 3 20
26 ชุมชนวัดศรีดงเย็น 10 4 5 2 19
27 บ้านเมืองนะ 10 4 4 1 18
28 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 9 10 3 4 22
29 บ้านสันต้นหมื้อ 9 9 4 7 22
30 บ้านใหม่หนองบัว 9 7 11 4 27
31 บ้านนามน 9 5 3 6 17
32 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 9 2 5 3 16
33 วัดนันทาราม 8 9 8 3 25
34 วัดป่าแดง 8 9 6 2 23
35 บ้านสุขฤทัย 8 7 5 4 20
36 บ้านห้วยเฮี่ยน 8 7 4 5 19
37 รัตนาเอื้อวิทยา 8 6 7 1 21
38 เทศบาล1 ไชยปราการ 8 6 4 3 18
39 บ้านสันป่าแดง 8 3 3 2 14
40 บ้านเมืองคอง 8 2 7 3 17
41 ม่วงป๊อก 7 6 2 0 15
42 บ้านห้วยงูกลาง 7 5 5 5 17
43 บ้านแม่สาว 7 5 5 2 17
44 บ้านต้นโชค 7 4 2 1 13
45 บ้านปางมะเยา 7 3 1 0 11
46 บ้านดง 7 2 1 1 10
47 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 7 0 1 1 8
48 บ้านแม่ข่า 6 9 7 10 22
49 ชุมชนบ้านคาย 6 8 4 7 18
50 บ้านแม่นะ 6 6 10 5 22
51 บ้านปางสัก 6 6 5 2 17
52 บ้านห้วยป่าซาง 6 5 3 0 14
53 บ้านปางต้นเดื่อ 6 4 6 6 16
54 บ้านปางเฟือง 6 4 4 5 14
55 บ้านท่ามะแกง 6 4 3 4 13
56 ศีลรวี 6 2 5 2 13
57 ต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 6 2 1 0 9
58 บ้านขอบด้ง 6 1 1 0 8
59 ฉัตรพฤกษ์วิทยา 5 8 5 5 18
60 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 5 5 4 6 14
61 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 5 5 1 3 11
62 ราชประชานุเคราะห์ 30 5 4 4 2 13
63 เอื้อวิทยา 5 3 6 5 14
64 บ้านหนองยาว 5 3 4 0 12
65 บ้านเวียงแหง 5 3 2 1 10
66 ฉือจี้เชียงใหม่ 5 2 3 2 10
67 บ้านศรีดอนชัย 5 2 3 2 10
68 บ้านห้วยไผ่ 5 1 3 0 9
69 วิรุณเทพ 5 1 1 0 7
70 สายอักษร 4 6 7 1 17
71 บ้านห้วยคอกหมู 4 6 1 1 11
72 บ้านจอง 4 5 0 0 9
73 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 4 4 1 1 9
74 บ้านหลวง (ฝาง) 4 3 2 1 9
75 บ้านถ้ำตับเตา 4 3 1 1 8
76 เทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ 4 3 1 0 8
77 บ้านแม่อ้อใน 4 2 3 0 9
78 รัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 4 2 2 2 8
79 บ้านลาน 4 2 1 1 7
80 บ้านแม่แมะ 4 0 1 0 5
81 บ้านห้วยเป้า(ถ่ายโอน) 3 8 7 2 18
82 บ้านแม่กอนใน 3 8 3 0 14
83 ชุมชนบ้านวังจ๊อม 3 6 3 2 12
84 บ้านป่าแดง 3 5 5 3 13
85 บ้านหล่ายฝาง 3 5 5 1 13
86 บ้านแม่ขิ 3 5 3 0 11
87 บ้านยาง 3 5 0 1 8
88 บ้านห้วยหมากเลี่ยม 3 5 0 0 8
89 บ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 3 3 2 2 8
90 บ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 3 2 1 2 6
91 บ้านหนองขวาง 3 2 0 0 5
92 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 3 1 3 4 7
93 บ้านโละ 3 1 3 1 7
94 บ้านดอนชัย 3 1 0 0 4
95 บ้านป่าก๊อ 3 0 6 2 9
96 วัดอรัญญวาสี 2 7 1 0 10
97 ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 2 4 2 2 8
98 บ้านผาแดง 2 4 1 0 7
99 บ้านแม่ป๋าม 2 4 1 0 7
100 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 2 4 1 0 7
101 บ้านฮ่างต่ำ 2 4 0 0 6
102 บ้านหัวฝาย 2 3 5 2 10
103 บ้านสันป่าเกี๊ยะ 2 3 4 0 9
104 บ้านแม่ใจ 2 3 1 0 6
105 บ้านสันป่าเหียว 2 3 1 0 6
106 บ้านห้วยม่วง 2 3 0 1 5
107 บ้านหนองบัว 2 2 3 4 7
108 บ้านห้วยต้นตอง 2 2 3 0 7
109 บ้านปง 2 2 2 3 6
110 บ้านหนองเขียว 2 2 2 1 6
111 บ้านปงตำ 2 1 1 1 4
112 บ้านดงป่าลัน 2 0 4 0 6
113 แกน้อยศึกษา 2 0 1 0 3
114 บ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 2 0 1 0 3
115 บ้านหัวนา 2 0 0 1 2
116 บ้านสันม่วง 2 0 0 0 2
117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม 1 6 6 6 13
118 วัดศรีบุญเรือง 1 5 3 0 9
119 วัดจอมคีรี 1 3 4 0 8
120 บ้านสันต้นดู่ 1 3 3 5 7
121 บ้านแม่งอนกลาง 1 3 1 0 5
122 บ้านใหม่ 1 3 0 2 4
123 บ้านห้วยศาลา 1 2 3 0 6
124 บ้านล้องอ้อ 1 2 2 1 5
125 บ้านรินหลวง 1 2 1 1 4
126 บ้านสันต้นเปา 1 2 1 0 4
127 บ้านวังมะริว 1 1 6 2 8
128 บ้านห้วยปู 1 1 4 1 6
129 บ้านสินชัย 1 1 3 2 5
130 บ้านปางป๋อ 1 1 3 2 5
131 บ้านป่าบง 1 1 2 2 4
132 บ้านทุ่งละคร 1 1 2 0 4
133 บ้านแม่สูนน้อย 1 1 1 2 3
134 บ้านโป่งถืบ 1 1 0 1 2
135 สันติวนา 1 1 0 1 2
136 ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยตำบลเมืองคอง 1 1 0 0 2
137 บ้านหลวง(แม่อาย) 1 0 3 0 4
138 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 1 0 2 0 3
139 โครงการหลวงแกน้อย 1 0 1 1 2
140 เบญจม 2 บ้านน้ำรู 1 0 1 0 2
141 บ้านสันทราย 1 0 1 0 2
142 บ้านสันป่าข่า 1 0 0 1 1
143 ดอยสามหมื่น 1 0 0 0 1
144 บ้านห้วยห้อม 1 0 0 0 1
145 บ้านห้วยจะค่าน ตชด. อนุสรณ์ 0 4 2 0 6
146 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย (ไร่ส้ม) 0 4 0 0 4
147 บ้านโป่งไฮ 0 3 1 0 4
148 วัดบ้านท่า 0 3 0 2 3
149 บ้านอ่าย 0 2 2 2 4
150 บ้านโป่งน้ำร้อน 0 2 1 0 3
151 บ้านสบคาบ 0 2 0 2 2
152 บ้านต้นส้าน 0 2 0 1 2
153 บ้านสันปอธง 0 1 2 1 3
154 บ้านห้วยบง 0 1 2 1 3
155 บ้านปางแดง 0 1 2 0 3
156 บ้านป่าบง (เชียงดาว) 0 1 1 1 2
157 เทศบาลเวียงฝาง 0 1 1 0 2
158 บ้านห้วยทรายขาว 0 1 0 1 1
159 บ้านออน 0 1 0 1 1
160 กมล-เรียม สุโกศล(บ้านผาใต้) 0 0 3 0 3
161 บ้านหนองตุ้ม 0 0 3 0 3
162 บ้านป่างิ้ว 0 0 2 1 2
163 บ้านถ้ำ 0 0 2 0 2
164 วัดห้วยน้ำเย็น 0 0 1 1 1
165 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 0 0 1 0 1
166 บ้านเวียงผาพัฒนา 0 0 0 0 0
167 บ้านแม่ทะลบ 0 0 0 0 0
รวม 861 628 473 287 2,249