สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ไทยรัฐวิทยา 12 13 3 3 19 20 9 8 5 37
2 เพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 10 12 7 29 32 19 7 4 58
3 บ้านสันทรายคองน้อย 7 2 3 12 16 8 2 2 26
4 บ้านเวียงฝาง 6 9 7 22 28 9 5 3 42
5 ชุมชนบ้านเมืองงาย 6 8 5 19 28 15 3 1 46
6 บ้านอรุโณทัย 6 7 4 17 32 9 3 4 44
7 บ้านม่วงชุม 6 1 5 12 13 6 5 4 24
8 บ้านม่อนปิ่น 5 3 2 10 16 6 6 7 28
9 บ้านโป่งนก 5 2 2 9 14 7 1 4 22
10 บ้านทุ่งหลุก 5 2 1 8 11 9 6 1 26
11 บ้านเปียงหลวง 4 5 4 13 14 9 5 0 28
12 บ้านนาหวาย 4 4 6 14 17 3 2 1 22
13 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 4 3 2 9 15 11 7 6 33
14 รังษีวิทยา 4 3 2 9 14 5 8 0 27
15 บ้านเวียงหวาย 4 3 2 9 14 2 2 0 18
16 วัดนันทาราม 4 1 3 8 8 9 8 3 25
17 บ้านปางปอย 3 3 3 9 11 6 5 0 22
18 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 3 3 3 9 9 10 3 4 22
19 รัตนาเอื้อวิทยา 3 3 0 6 8 6 7 1 21
20 บ้านเชียงดาว 3 2 2 7 11 7 3 5 21
21 บ้านขอบด้ง 3 2 0 5 6 1 1 0 8
22 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 3 1 0 4 7 0 1 1 8
23 บ้านลาน 3 1 0 4 4 2 1 1 7
24 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 3 0 3 6 9 2 5 3 16
25 บ้านกองลม 3 0 0 3 10 5 5 3 20
26 บ้านต้นผึ้ง 2 5 3 10 18 11 9 5 38
27 มิตรมวลชนเชียงใหม่ 2 5 3 10 13 8 5 4 26
28 บ้านเหมืองแร่ 2 4 3 9 12 12 5 3 29
29 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 2 4 2 8 11 9 5 7 25
30 บ้านเมืองนะ 2 4 0 6 10 4 4 1 18
31 ม่วงป๊อก 2 2 1 5 7 6 2 0 15
32 บ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 2 2 0 4 3 2 1 2 6
33 ชุมชนบ้านคาย 2 1 5 8 6 8 4 7 18
34 บ้านนามน 2 1 2 5 9 5 3 6 17
35 บ้านห้วยงูกลาง 2 1 2 5 7 5 5 5 17
36 บ้านแม่สาว 2 1 2 5 7 5 5 2 17
37 ฉือจี้เชียงใหม่ 2 1 1 4 5 2 3 2 10
38 บ้านแม่ขิ 2 1 0 3 3 5 3 0 11
39 บ้านปางมะเยา 2 0 1 3 7 3 1 0 11
40 บ้านห้วยป่าซาง 2 0 1 3 6 5 3 0 14
41 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 2 0 1 3 4 4 1 1 9
42 บ้านห้วยหมากเลี่ยม 2 0 1 3 3 5 0 0 8
43 วิรุณเทพ 2 0 0 2 5 1 1 0 7
44 บ้านทุ่งข้าวพวง 1 3 3 7 11 9 6 3 26
45 บ้านห้วยเฮี่ยน 1 2 3 6 8 7 4 5 19
46 วัดป่าแดง 1 2 2 5 8 9 6 2 23
47 บ้านเมืองคอง 1 2 2 5 8 2 7 3 17
48 บ้านใหม่หนองบัว 1 2 1 4 9 7 11 4 27
49 บ้านดง 1 2 1 4 7 2 1 1 10
50 เทศบาล1 ไชยปราการ 1 2 0 3 8 6 4 3 18
51 เอื้อวิทยา 1 2 0 3 5 3 6 5 14
52 บ้านแม่คะ 1 1 2 4 10 10 3 0 23
53 บ้านปางเฟือง 1 1 2 4 6 4 4 5 14
54 บ้านท่ามะแกง 1 1 2 4 6 4 3 4 13
55 บ้านหนองขี้นกยาง 1 1 1 3 12 7 2 1 21
56 บ้านต้นโชค 1 1 1 3 7 4 2 1 13
57 บ้านศรีดอนชัย 1 1 1 3 5 2 3 2 10
58 บ้านสุขฤทัย 1 1 0 2 8 7 5 4 20
59 บ้านจอง 1 1 0 2 4 5 0 0 9
60 รัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 1 1 0 2 4 2 2 2 8
61 วัดศรีบุญเรือง 1 1 0 2 1 5 3 0 9
62 บ้านหลวง (ฝาง) 1 0 3 4 4 3 2 1 9
63 ชุมชนวัดศรีดงเย็น 1 0 1 2 10 4 5 2 19
64 บ้านแม่นะ 1 0 1 2 6 6 10 5 22
65 บ้านปางสัก 1 0 1 2 6 6 5 2 17
66 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 0 1 2 5 5 4 6 14
67 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 1 0 1 2 5 5 1 3 11
68 บ้านยาง 1 0 1 2 3 5 0 1 8
69 บ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 1 0 1 2 3 3 2 2 8
70 บ้านผาแดง 1 0 1 2 2 4 1 0 7
71 บ้านป่าก๊อ 1 0 0 1 3 0 6 2 9
72 บ้านแม่ใจ 1 0 0 1 2 3 1 0 6
73 บ้านหัวนา 1 0 0 1 2 0 0 1 2
74 บ้านสันม่วง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
75 บ้านสันต้นเปา 1 0 0 1 1 2 1 0 4
76 บ้านแม่สูนน้อย 1 0 0 1 1 1 1 2 3
77 โครงการหลวงแกน้อย 1 0 0 1 1 0 1 1 2
78 ฉัตรพฤกษ์วิทยา 0 3 1 4 5 8 5 5 18
79 ชุมชนบ้านวังจ๊อม 0 3 0 3 3 6 3 2 12
80 สายอักษร 0 2 3 5 4 6 7 1 17
81 บ้านแม่ข่า 0 2 0 2 6 9 7 10 22
82 ศีลรวี 0 2 0 2 6 2 5 2 13
83 บ้านห้วยไผ่ 0 2 0 2 5 1 3 0 9
84 บ้านป่าแดง 0 2 0 2 3 5 5 3 13
85 บ้านสันต้นหมื้อ 0 1 2 3 9 9 4 7 22
86 ต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 0 1 2 3 6 2 1 0 9
87 บ้านแม่แมะ 0 1 1 2 4 0 1 0 5
88 ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 0 1 1 2 2 4 2 2 8
89 บ้านฮ่างต่ำ 0 1 1 2 2 4 0 0 6
90 บ้านสันป่าแดง 0 1 0 1 8 3 3 2 14
91 บ้านเวียงแหง 0 1 0 1 5 3 2 1 10
92 บ้านห้วยคอกหมู 0 1 0 1 4 6 1 1 11
93 บ้านถ้ำตับเตา 0 1 0 1 4 3 1 1 8
94 เทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ 0 1 0 1 4 3 1 0 8
95 บ้านแม่อ้อใน 0 1 0 1 4 2 3 0 9
96 บ้านแม่กอนใน 0 1 0 1 3 8 3 0 14
97 บ้านหล่ายฝาง 0 1 0 1 3 5 5 1 13
98 บ้านแม่ป๋าม 0 1 0 1 2 4 1 0 7
99 บ้านห้วยม่วง 0 1 0 1 2 3 0 1 5
100 บ้านปงตำ 0 1 0 1 2 1 1 1 4
101 แกน้อยศึกษา 0 1 0 1 2 0 1 0 3
102 บ้านแม่งอนกลาง 0 1 0 1 1 3 1 0 5
103 บ้านห้วยศาลา 0 1 0 1 1 2 3 0 6
104 บ้านล้องอ้อ 0 1 0 1 1 2 2 1 5
105 บ้านห้วยปู 0 1 0 1 1 1 4 1 6
106 เบญจม 2 บ้านน้ำรู 0 1 0 1 1 0 1 0 2
107 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย (ไร่ส้ม) 0 1 0 1 0 4 0 0 4
108 บ้านสบคาบ 0 1 0 1 0 2 0 2 2
109 บ้านหนองยาว 0 0 2 2 5 3 4 0 12
110 บ้านปางต้นเดื่อ 0 0 1 1 6 4 6 6 16
111 บ้านห้วยเป้า(ถ่ายโอน) 0 0 1 1 3 8 7 2 18
112 บ้านดอนชัย 0 0 1 1 3 1 0 0 4
113 วัดอรัญญวาสี 0 0 1 1 2 7 1 0 10
114 บ้านสันป่าเกี๊ยะ 0 0 1 1 2 3 4 0 9
115 บ้านสันป่าเหียว 0 0 1 1 2 3 1 0 6
116 บ้านดงป่าลัน 0 0 1 1 2 0 4 0 6
117 บ้านโป่งถืบ 0 0 1 1 1 1 0 1 2
118 บ้านสันทราย 0 0 1 1 1 0 1 0 2
119 บ้านต้นส้าน 0 0 1 1 0 2 0 1 2
120 ราชประชานุเคราะห์ 30 0 0 0 0 5 4 4 2 13
121 บ้านหนองขวาง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
122 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 0 0 0 0 3 1 3 4 7
123 บ้านโละ 0 0 0 0 3 1 3 1 7
124 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 0 0 0 0 2 4 1 0 7
125 บ้านหัวฝาย 0 0 0 0 2 3 5 2 10
126 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 2 2 3 4 7
127 บ้านห้วยต้นตอง 0 0 0 0 2 2 3 0 7
128 บ้านปง 0 0 0 0 2 2 2 3 6
129 บ้านหนองเขียว 0 0 0 0 2 2 2 1 6
130 บ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
131 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม 0 0 0 0 1 6 6 6 13
132 วัดจอมคีรี 0 0 0 0 1 3 4 0 8
133 บ้านสันต้นดู่ 0 0 0 0 1 3 3 5 7
134 บ้านใหม่ 0 0 0 0 1 3 0 2 4
135 บ้านรินหลวง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
136 บ้านวังมะริว 0 0 0 0 1 1 6 2 8
137 บ้านสินชัย 0 0 0 0 1 1 3 2 5
138 บ้านปางป๋อ 0 0 0 0 1 1 3 2 5
139 บ้านป่าบง 0 0 0 0 1 1 2 2 4
140 บ้านทุ่งละคร 0 0 0 0 1 1 2 0 4
141 สันติวนา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
142 ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยตำบลเมืองคอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
143 บ้านหลวง(แม่อาย) 0 0 0 0 1 0 3 0 4
144 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 0 0 0 0 1 0 2 0 3
145 บ้านสันป่าข่า 0 0 0 0 1 0 0 1 1
146 ดอยสามหมื่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 บ้านห้วยห้อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 บ้านห้วยจะค่าน ตชด. อนุสรณ์ 0 0 0 0 0 4 2 0 6
149 บ้านโป่งไฮ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
150 วัดบ้านท่า 0 0 0 0 0 3 0 2 3
151 บ้านอ่าย 0 0 0 0 0 2 2 2 4
152 บ้านโป่งน้ำร้อน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
153 บ้านสันปอธง 0 0 0 0 0 1 2 1 3
154 บ้านห้วยบง 0 0 0 0 0 1 2 1 3
155 บ้านปางแดง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
156 บ้านป่าบง (เชียงดาว) 0 0 0 0 0 1 1 1 2
157 เทศบาลเวียงฝาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
158 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
159 บ้านออน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
160 กมล-เรียม สุโกศล(บ้านผาใต้) 0 0 0 0 0 0 3 0 3
161 บ้านหนองตุ้ม 0 0 0 0 0 0 3 0 3
162 บ้านป่างิ้ว 0 0 0 0 0 0 2 1 2
163 บ้านถ้ำ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
164 วัดห้วยน้ำเย็น 0 0 0 0 0 0 1 1 1
165 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 บ้านเวียงผาพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 บ้านแม่ทะลบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 190 182 152 524 861 628 473 287 1,962