สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ไทยรัฐวิทยา 12 13 3 3 19 20 9 8 5 37
2 เพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 10 12 7 29 32 19 7 4 58
3 บ้านเวียงหวาย 9 4 2 15 21 2 2 0 25
4 บ้านโป่งนก 9 2 2 13 19 7 1 5 27
5 บ้านเวียงฝาง 8 10 7 25 32 11 5 3 48
6 บ้านม่อนปิ่น 8 4 2 14 22 6 7 7 35
7 บ้านม่วงชุม 8 2 5 15 17 6 5 5 28
8 ชุมชนบ้านเมืองงาย 7 9 5 21 30 15 3 1 48
9 บ้านอรุโณทัย 7 8 6 21 35 9 3 5 47
10 บ้านสันทรายคองน้อย 7 2 3 12 17 8 2 2 27
11 มิตรมวลชนเชียงใหม่ 5 7 3 15 20 9 5 4 34
12 บ้านเปียงหลวง 5 5 5 15 17 9 5 0 31
13 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 5 3 2 10 16 11 7 6 34
14 วัดนันทาราม 5 2 3 10 10 10 8 3 28
15 บ้านทุ่งหลุก 5 2 1 8 11 9 6 1 26
16 บ้านนาหวาย 4 5 6 15 18 3 2 1 23
17 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 4 3 3 10 10 10 3 4 23
18 รังษีวิทยา 4 3 2 9 14 5 8 0 27
19 บ้านลาน 4 1 0 5 5 2 1 1 8
20 บ้านปางมะเยา 4 0 1 5 9 4 1 0 14
21 บ้านปางปอย 3 3 3 9 11 6 5 0 22
22 รัตนาเอื้อวิทยา 3 3 0 6 8 6 7 1 21
23 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 3 2 3 8 9 5 2 1 16
24 บ้านเชียงดาว 3 2 2 7 11 7 3 5 21
25 บ้านขอบด้ง 3 2 0 5 6 1 1 0 8
26 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 3 1 0 4 7 0 1 1 8
27 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 3 0 3 6 9 2 5 3 16
28 บ้านกองลม 3 0 0 3 10 5 5 3 20
29 บ้านเหมืองแร่ 2 6 4 12 16 14 5 3 35
30 บ้านต้นผึ้ง 2 5 3 10 18 11 9 5 38
31 บ้านดง 2 5 1 8 12 2 1 1 15
32 บ้านห้วยงูกลาง 2 4 4 10 14 6 5 5 25
33 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 2 4 2 8 11 9 5 7 25
34 บ้านเมืองนะ 2 4 0 6 10 4 4 1 18
35 ม่วงป๊อก 2 2 1 5 7 7 2 0 16
36 บ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 2 2 0 4 3 2 1 2 6
37 ชุมชนบ้านคาย 2 1 5 8 6 8 4 7 18
38 บ้านแม่คะ 2 1 3 6 12 11 3 0 26
39 บ้านนามน 2 1 2 5 9 5 3 6 17
40 บ้านแม่สาว 2 1 2 5 7 5 5 2 17
41 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 2 1 1 4 7 5 1 3 13
42 บ้านศรีดอนชัย 2 1 1 4 6 3 3 2 12
43 ฉือจี้เชียงใหม่ 2 1 1 4 5 2 3 2 10
44 บ้านห้วยหมากเลี่ยม 2 1 1 4 4 5 0 0 9
45 บ้านสุขฤทัย 2 1 0 3 9 7 5 4 21
46 บ้านจอง 2 1 0 3 5 5 0 0 10
47 บ้านแม่ขิ 2 1 0 3 3 5 3 0 11
48 บ้านห้วยป่าซาง 2 0 1 3 6 5 3 0 14
49 วิรุณเทพ 2 0 0 2 5 1 1 0 7
50 บ้านห้วยเฮี่ยน 1 3 5 9 13 7 4 5 24
51 บ้านทุ่งข้าวพวง 1 3 3 7 11 9 6 3 26
52 วัดป่าแดง 1 2 4 7 10 11 6 2 27
53 บ้านเมืองคอง 1 2 2 5 8 2 7 3 17
54 บ้านใหม่หนองบัว 1 2 1 4 9 7 11 4 27
55 เทศบาล1 ไชยปราการ 1 2 0 3 8 6 4 3 18
56 บ้านห้วยไผ่ 1 2 0 3 6 2 3 0 11
57 เอื้อวิทยา 1 2 0 3 5 3 6 5 14
58 บ้านป่าแดง 1 2 0 3 4 5 5 3 14
59 บ้านปางเฟือง 1 1 2 4 6 4 4 5 14
60 บ้านท่ามะแกง 1 1 2 4 6 4 3 4 13
61 บ้านหนองขี้นกยาง 1 1 1 3 12 7 2 1 21
62 บ้านต้นโชค 1 1 1 3 7 4 2 1 13
63 บ้านแม่แมะ 1 1 1 3 5 1 1 0 7
64 รัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 1 1 0 2 4 2 2 2 8
65 แกน้อยศึกษา 1 1 0 2 4 0 1 0 5
66 วัดศรีบุญเรือง 1 1 0 2 1 7 3 0 11
67 บ้านหลวง (ฝาง) 1 0 3 4 4 3 2 1 9
68 ชุมชนวัดศรีดงเย็น 1 0 1 2 10 4 5 2 19
69 บ้านแม่นะ 1 0 1 2 6 6 10 5 22
70 บ้านปางสัก 1 0 1 2 6 6 5 2 17
71 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 0 1 2 5 5 4 6 14
72 บ้านยาง 1 0 1 2 4 5 0 1 9
73 บ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 1 0 1 2 3 3 2 2 8
74 บ้านผาแดง 1 0 1 2 2 4 1 0 7
75 บ้านปางแดง 1 0 0 1 3 2 2 0 7
76 บ้านป่าก๊อ 1 0 0 1 3 0 6 2 9
77 บ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 1 0 0 1 3 0 1 0 4
78 บ้านแม่ใจ 1 0 0 1 2 3 1 0 6
79 บ้านทุ่งละคร 1 0 0 1 2 1 2 0 5
80 บ้านหัวนา 1 0 0 1 2 0 0 1 2
81 บ้านสันม่วง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
82 บ้านสันต้นเปา 1 0 0 1 1 2 1 0 4
83 บ้านแม่สูนน้อย 1 0 0 1 1 1 1 2 3
84 โครงการหลวงแกน้อย 1 0 0 1 1 0 1 1 2
85 ฉัตรพฤกษ์วิทยา 0 3 1 4 5 8 5 5 18
86 ชุมชนบ้านวังจ๊อม 0 3 0 3 3 6 3 2 12
87 สายอักษร 0 2 3 5 4 6 7 1 17
88 บ้านแม่ข่า 0 2 0 2 7 10 7 10 24
89 ศีลรวี 0 2 0 2 6 2 5 2 13
90 บ้านสันต้นหมื้อ 0 1 3 4 10 9 4 7 23
91 ต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 0 1 2 3 6 2 1 0 9
92 ราชประชานุเคราะห์ 30 0 1 1 2 7 4 4 2 15
93 ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 0 1 1 2 2 4 2 2 8
94 บ้านฮ่างต่ำ 0 1 1 2 2 4 0 0 6
95 บ้านสันป่าแดง 0 1 0 1 8 3 3 2 14
96 บ้านเวียงแหง 0 1 0 1 5 3 2 1 10
97 บ้านห้วยคอกหมู 0 1 0 1 4 6 1 1 11
98 บ้านถ้ำตับเตา 0 1 0 1 4 3 1 1 8
99 เทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ 0 1 0 1 4 3 1 0 8
100 บ้านแม่อ้อใน 0 1 0 1 4 2 3 0 9
101 บ้านแม่กอนใน 0 1 0 1 3 8 3 0 14
102 บ้านหล่ายฝาง 0 1 0 1 3 5 5 1 13
103 บ้านหนองเขียว 0 1 0 1 3 2 2 1 7
104 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม 0 1 0 1 2 6 6 6 14
105 บ้านแม่ป๋าม 0 1 0 1 2 4 1 0 7
106 บ้านห้วยม่วง 0 1 0 1 2 3 0 1 5
107 บ้านปงตำ 0 1 0 1 2 1 1 1 4
108 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 0 1 0 1 2 0 3 0 5
109 บ้านสันป่าข่า 0 1 0 1 2 0 0 1 2
110 บ้านแม่งอนกลาง 0 1 0 1 1 3 1 0 5
111 บ้านห้วยศาลา 0 1 0 1 1 2 3 0 6
112 บ้านล้องอ้อ 0 1 0 1 1 2 2 1 5
113 บ้านห้วยปู 0 1 0 1 1 1 4 1 6
114 เบญจม 2 บ้านน้ำรู 0 1 0 1 1 0 1 0 2
115 บ้านห้วยบอน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
116 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย (ไร่ส้ม) 0 1 0 1 0 4 0 0 4
117 บ้านสบคาบ 0 1 0 1 0 2 0 2 2
118 บ้านโป่งถืบ 0 0 3 3 3 2 1 1 6
119 บ้านหนองยาว 0 0 2 2 5 3 4 0 12
120 บ้านดอนชัย 0 0 2 2 4 1 0 0 5
121 บ้านปางต้นเดื่อ 0 0 1 1 6 4 6 6 16
122 บ้านห้วยเป้า(ถ่ายโอน) 0 0 1 1 3 8 7 2 18
123 บ้านห้วยต้นตอง 0 0 1 1 3 4 3 0 10
124 วัดอรัญญวาสี 0 0 1 1 2 7 1 0 10
125 บ้านสันป่าเกี๊ยะ 0 0 1 1 2 3 4 0 9
126 บ้านสันป่าเหียว 0 0 1 1 2 3 1 0 6
127 บ้านดงป่าลัน 0 0 1 1 2 0 4 0 6
128 บ้านสันทราย 0 0 1 1 1 0 1 0 2
129 บ้านต้นส้าน 0 0 1 1 0 2 0 1 2
130 บ้านหนองขวาง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
131 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 0 0 0 0 3 1 3 4 7
132 บ้านโละ 0 0 0 0 3 1 3 1 7
133 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 0 0 0 0 2 4 1 2 7
134 บ้านหัวฝาย 0 0 0 0 2 3 5 2 10
135 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 2 2 3 4 7
136 บ้านปง 0 0 0 0 2 2 2 3 6
137 วัดจอมคีรี 0 0 0 0 1 3 4 0 8
138 บ้านสันต้นดู่ 0 0 0 0 1 3 3 5 7
139 บ้านโป่งไฮ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
140 บ้านใหม่ 0 0 0 0 1 3 0 2 4
141 บ้านรินหลวง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
142 บ้านวังมะริว 0 0 0 0 1 1 6 2 8
143 บ้านสินชัย 0 0 0 0 1 1 3 2 5
144 บ้านปางป๋อ 0 0 0 0 1 1 3 2 5
145 บ้านป่าบง 0 0 0 0 1 1 2 2 4
146 สันติวนา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
147 ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยตำบลเมืองคอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
148 บ้านหลวง(แม่อาย) 0 0 0 0 1 0 3 0 4
149 ดอยสามหมื่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านห้วยห้อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านห้วยจะค่าน ตชด. อนุสรณ์ 0 0 0 0 0 4 2 0 6
152 วัดบ้านท่า 0 0 0 0 0 3 0 2 3
153 บ้านอ่าย 0 0 0 0 0 2 2 2 4
154 บ้านโป่งน้ำร้อน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
155 บ้านสันปอธง 0 0 0 0 0 1 2 1 3
156 บ้านห้วยบง 0 0 0 0 0 1 2 1 3
157 บ้านป่าบง (เชียงดาว) 0 0 0 0 0 1 1 1 2
158 เทศบาลเวียงฝาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
159 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
160 บ้านออน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
161 บ้านเวียงผาพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 กมล-เรียม สุโกศล(บ้านผาใต้) 0 0 0 0 0 0 3 0 3
163 บ้านหนองตุ้ม 0 0 0 0 0 0 3 0 3
164 บ้านป่างิ้ว 0 0 0 0 0 0 2 1 2
165 บ้านถ้ำ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
166 วัดห้วยน้ำเย็น 0 0 0 0 0 0 1 1 1
167 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1
168 บ้านแม่ทะลบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 232 211 171 614 972 652 477 292 2,101