สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ไทยรัฐวิทยา 12 13 3 3 19
2 เพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 10 12 7 29
3 บ้านเวียงหวาย 9 4 2 15
4 บ้านโป่งนก 9 2 2 13
5 บ้านเวียงฝาง 8 10 7 25
6 บ้านม่อนปิ่น 8 4 2 14
7 บ้านม่วงชุม 8 2 5 15
8 ชุมชนบ้านเมืองงาย 7 9 5 21
9 บ้านอรุโณทัย 7 8 6 21
10 บ้านสันทรายคองน้อย 7 2 3 12
11 มิตรมวลชนเชียงใหม่ 5 7 3 15
12 บ้านเปียงหลวง 5 5 5 15
13 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 5 3 2 10
14 วัดนันทาราม 5 2 3 10
15 บ้านทุ่งหลุก 5 2 1 8
16 บ้านนาหวาย 4 5 6 15
17 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 4 3 3 10
18 รังษีวิทยา 4 3 2 9
19 บ้านลาน 4 1 0 5
20 บ้านปางมะเยา 4 0 1 5
21 บ้านปางปอย 3 3 3 9
22 รัตนาเอื้อวิทยา 3 3 0 6
23 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 3 2 3 8
24 บ้านเชียงดาว 3 2 2 7
25 บ้านขอบด้ง 3 2 0 5
26 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 3 1 0 4
27 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 3 0 3 6
28 บ้านกองลม 3 0 0 3
29 บ้านเหมืองแร่ 2 6 4 12
30 บ้านต้นผึ้ง 2 5 3 10
31 บ้านดง 2 5 1 8
32 บ้านห้วยงูกลาง 2 4 4 10
33 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 2 4 2 8
34 บ้านเมืองนะ 2 4 0 6
35 ม่วงป๊อก 2 2 1 5
36 บ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 2 2 0 4
37 ชุมชนบ้านคาย 2 1 5 8
38 บ้านแม่คะ 2 1 3 6
39 บ้านนามน 2 1 2 5
40 บ้านแม่สาว 2 1 2 5
41 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 2 1 1 4
42 บ้านศรีดอนชัย 2 1 1 4
43 ฉือจี้เชียงใหม่ 2 1 1 4
44 บ้านห้วยหมากเลี่ยม 2 1 1 4
45 บ้านสุขฤทัย 2 1 0 3
46 บ้านจอง 2 1 0 3
47 บ้านแม่ขิ 2 1 0 3
48 บ้านห้วยป่าซาง 2 0 1 3
49 วิรุณเทพ 2 0 0 2
50 บ้านห้วยเฮี่ยน 1 3 5 9
51 บ้านทุ่งข้าวพวง 1 3 3 7
52 วัดป่าแดง 1 2 4 7
53 บ้านเมืองคอง 1 2 2 5
54 บ้านใหม่หนองบัว 1 2 1 4
55 เทศบาล1 ไชยปราการ 1 2 0 3
56 บ้านห้วยไผ่ 1 2 0 3
57 เอื้อวิทยา 1 2 0 3
58 บ้านป่าแดง 1 2 0 3
59 บ้านปางเฟือง 1 1 2 4
60 บ้านท่ามะแกง 1 1 2 4
61 บ้านหนองขี้นกยาง 1 1 1 3
62 บ้านต้นโชค 1 1 1 3
63 บ้านแม่แมะ 1 1 1 3
64 รัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 1 1 0 2
65 แกน้อยศึกษา 1 1 0 2
66 วัดศรีบุญเรือง 1 1 0 2
67 บ้านหลวง (ฝาง) 1 0 3 4
68 ชุมชนวัดศรีดงเย็น 1 0 1 2
69 บ้านแม่นะ 1 0 1 2
70 บ้านปางสัก 1 0 1 2
71 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 0 1 2
72 บ้านยาง 1 0 1 2
73 บ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 1 0 1 2
74 บ้านผาแดง 1 0 1 2
75 บ้านปางแดง 1 0 0 1
76 บ้านป่าก๊อ 1 0 0 1
77 บ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 1 0 0 1
78 บ้านแม่ใจ 1 0 0 1
79 บ้านทุ่งละคร 1 0 0 1
80 บ้านหัวนา 1 0 0 1
81 บ้านสันม่วง 1 0 0 1
82 บ้านสันต้นเปา 1 0 0 1
83 บ้านแม่สูนน้อย 1 0 0 1
84 โครงการหลวงแกน้อย 1 0 0 1
85 ฉัตรพฤกษ์วิทยา 0 3 1 4
86 ชุมชนบ้านวังจ๊อม 0 3 0 3
87 สายอักษร 0 2 3 5
88 บ้านแม่ข่า 0 2 0 2
89 ศีลรวี 0 2 0 2
90 บ้านสันต้นหมื้อ 0 1 3 4
91 ต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 0 1 2 3
92 ราชประชานุเคราะห์ 30 0 1 1 2
93 ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 0 1 1 2
94 บ้านฮ่างต่ำ 0 1 1 2
95 บ้านสันป่าแดง 0 1 0 1
96 บ้านเวียงแหง 0 1 0 1
97 บ้านห้วยคอกหมู 0 1 0 1
98 บ้านถ้ำตับเตา 0 1 0 1
99 เทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ 0 1 0 1
100 บ้านแม่อ้อใน 0 1 0 1
101 บ้านแม่กอนใน 0 1 0 1
102 บ้านหล่ายฝาง 0 1 0 1
103 บ้านหนองเขียว 0 1 0 1
104 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม 0 1 0 1
105 บ้านแม่ป๋าม 0 1 0 1
106 บ้านห้วยม่วง 0 1 0 1
107 บ้านปงตำ 0 1 0 1
108 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 0 1 0 1
109 บ้านสันป่าข่า 0 1 0 1
110 บ้านแม่งอนกลาง 0 1 0 1
111 บ้านห้วยศาลา 0 1 0 1
112 บ้านล้องอ้อ 0 1 0 1
113 บ้านห้วยปู 0 1 0 1
114 เบญจม 2 บ้านน้ำรู 0 1 0 1
115 บ้านห้วยบอน 0 1 0 1
116 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย (ไร่ส้ม) 0 1 0 1
117 บ้านสบคาบ 0 1 0 1
118 บ้านโป่งถืบ 0 0 3 3
119 บ้านหนองยาว 0 0 2 2
120 บ้านดอนชัย 0 0 2 2
121 บ้านปางต้นเดื่อ 0 0 1 1
122 บ้านห้วยเป้า(ถ่ายโอน) 0 0 1 1
123 บ้านห้วยต้นตอง 0 0 1 1
124 วัดอรัญญวาสี 0 0 1 1
125 บ้านสันป่าเกี๊ยะ 0 0 1 1
126 บ้านสันป่าเหียว 0 0 1 1
127 บ้านดงป่าลัน 0 0 1 1
128 บ้านสันทราย 0 0 1 1
129 บ้านต้นส้าน 0 0 1 1
130 บ้านหนองขวาง 0 0 0 0
131 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 0 0 0 0
132 บ้านโละ 0 0 0 0
133 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 0 0 0 0
134 บ้านหัวฝาย 0 0 0 0
135 บ้านหนองบัว 0 0 0 0
136 บ้านปง 0 0 0 0
137 วัดจอมคีรี 0 0 0 0
138 บ้านสันต้นดู่ 0 0 0 0
139 บ้านโป่งไฮ 0 0 0 0
140 บ้านใหม่ 0 0 0 0
141 บ้านรินหลวง 0 0 0 0
142 บ้านวังมะริว 0 0 0 0
143 บ้านสินชัย 0 0 0 0
144 บ้านปางป๋อ 0 0 0 0
145 บ้านป่าบง 0 0 0 0
146 สันติวนา 0 0 0 0
147 ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยตำบลเมืองคอง 0 0 0 0
148 บ้านหลวง(แม่อาย) 0 0 0 0
149 ดอยสามหมื่น 0 0 0 0
150 บ้านห้วยห้อม 0 0 0 0
151 บ้านห้วยจะค่าน ตชด. อนุสรณ์ 0 0 0 0
152 วัดบ้านท่า 0 0 0 0
153 บ้านอ่าย 0 0 0 0
154 บ้านโป่งน้ำร้อน 0 0 0 0
155 บ้านสันปอธง 0 0 0 0
156 บ้านห้วยบง 0 0 0 0
157 บ้านป่าบง (เชียงดาว) 0 0 0 0
158 เทศบาลเวียงฝาง 0 0 0 0
159 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0
160 บ้านออน 0 0 0 0
161 บ้านเวียงผาพัฒนา 0 0 0 0
162 กมล-เรียม สุโกศล(บ้านผาใต้) 0 0 0 0
163 บ้านหนองตุ้ม 0 0 0 0
164 บ้านป่างิ้ว 0 0 0 0
165 บ้านถ้ำ 0 0 0 0
166 วัดห้วยน้ำเย็น 0 0 0 0
167 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 0 0 0 0
168 บ้านแม่ทะลบ 0 0 0 0
รวม 232 211 171 614

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]