สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สพป.เชียงราย เขต 2 อำเภอแม่ลาว นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ 19.743894, 99.725519
2 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว นายอำนวย จอมใจ 19.770003, 99.737762
3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อำเภอพาน นายกวงจักร จันต๊ะคาด 19.707738, 99.718256
4 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว นายสุรชาติ นันต๊ะรัตน์ 19.757537, 99.733604
5 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว นายสุรศักดิ์ เบญจพลาภรณ์ 19.718988, 99.716427
6 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อดำ) อำเภอแม่ลาว นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ 19.789857, 99.737653

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]