งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคาร 017 ห้องเด็กพิเศษ 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคาร 017 ห้องเด็กพิเศษ 23 ก.ย. 2561 13.00-16.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคาร 017 ห้องเด็กพิเศษ 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
4 007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคารเทพประทานห้องที่ 4 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
5 008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคารเทพประทานห้องที่ 4 23 ก.ย. 2561 13.00-16.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
6 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคารเทพประทานห้องที่ 4 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
7 762 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคาร 017 ห้อง ป.3 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
8 763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคาร 017 ห้อง ป.3 23 ก.ย. 2561 13.00-16.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
9 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคาร 017 ห้อง ป.3 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
10 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคาร 017 ห้อง ป.1 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
11 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคาร 017 ห้อง ป.1 23 ก.ย. 2561 13.00-16.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
12 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคาร 017 ห้อง ป.1 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
13 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง ห้องสมุด 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
14 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง ห้องสมุด 23 ก.ย. 2561 13.00-16.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
15 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง ห้องสมุด 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
16 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคาร 017 ห้องวิทยาศาสตร์ 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
17 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคาร 017 ห้องวิทยาศาสตร์ 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
18 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคาร 017 ห้อง ป.2 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
19 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคาร 017 ห้อง ป.2 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]