งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง หมายเลข2 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ สนามฟุตบอล 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ สนามฟุตบอล ห้อง หมายเลข7 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนป.4-ป.6 ห้อง หมายเลข8 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารพอดีพอดี 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนพอดี พอดี ชั้น 2 ห้อง หมายเลข9 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียน ป.4-6 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดหมายเลข1 23 ก.ย. 2561 09.00-14.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียน ป.4-6 ชั้น 1 ห้อง หมายเลข1 22 ก.ย. 2561 09.00-14.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารพอดี พอดี ชั้น 1 ห้อง หมายเลข29 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารพอดี พอดี ชั้น 1 ห้อง หมายเลข29 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]