งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารอำนวยการ ห้อง หมายเลข8 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนป.4-ป.6 ห้อง หมายเลข23 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
3 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนป.4-ป.6 ชั้น 2 ห้อง หมายเลข11 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
4 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารคุรุราษฎร์พัฒนา ชั้น 1 ห้อง หมายเลข12 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
5 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารคุรุราษฎร์พัฒนา ชั้น 1 ห้อง หมายเลข13 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
6 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนป.4-ป.6 ชั้น 2 ห้อง หมายเลข24 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
7 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารคุรุราษฎร์พัฒนา ชั้น 1 ห้อง หมายเลข14 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนป.4-ป.6 ห้อง หมายเลข25 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง หมายเลข15 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ห้องประชุมศรีดอนมูล ห้อง หมายเลข26 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ห้องประชุมศรีดอนมูล ชั้น 1 ห้อง หมายเลข16 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารอำนวยการห้องวิชาการ ชั้น 2 ห้อง หมายเลข17 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]