งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง เวทีกลางแจ้ง 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าเวที
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง เวทีกลางแจ้ง 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าเวทีกลางแจ้ง
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง เวทีกลางแจ้ง 23 ก.ย. 2561 14.00-16.00 รายงานตัวหน้าเวทีกลางแจ้ง
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง เวทีกลางแจ้ง 23 ก.ย. 2561 13.00-14.00 รายงานตัวหน้าเวทีกลางแจ้ง
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง เวทีใต้ถุนอาคารเทพประทาน 23 ก.ย. 2561 09.00-10.30 รายงานตัวหน้าเวทีใต้ถุนอาคารเทพประทาน
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง เวทีใต้ถุนอาคารเทพประทาน 23 ก.ย. 2561 10.30-12.00 รายงานตัวหน้าเวทีใต้ถุนอาคารเทพประทาน
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคารเทพประทานห้องที่ 3 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคารเทพประทานห้องที่ 3 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]