งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารสปช105/26ล ชั้นบน 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารเรียนชร01 ห้อง ป.1 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารสปช105/26ล ชั้น ชั้นบน 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารเรียนชร01 ห้อง ป.2/1 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารเรียนชร01 ห้อง ป.2/1 23 ก.ย. 2561 13.00-16.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารสปช105/26ล ชั้น ชั้นบน 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารสปช105/26ล ชั้น บน 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารสปช105/26ล ชั้น ชั้นบน 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารเรียนชร01 ห้อง ป.2/2 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารเรียนชร01 ห้อง ป.2/2 23 ก.ย. 2561 13.00-16.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ลานหน้าอาคารชร01 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารเรียนชร01 ห้อง ป.2/2 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ระเบียงหน้าอาคารเรียน ชร01 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ระเบียงหน้าอาคารเรียน ชร01 23 ก.ย. 2561 13.00-16.00
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ลานหน้าอาคารชร01 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]