งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารพระราชทาน ห้อง ม.2 23 ก.ย. 2561 13.00-16.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารพระราชทาน ชั้น ม.3 23 ก.ย. 2561 13.00-16.00
-
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
-
-
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
-
-
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ถนนหน้าอาคารพระราชทาน 23 ก.ย. 2561 13.00-16.00
-
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ถนนหน้าอาคารพระราชทาน 23 ก.ย. 2561 13.00-16.00
-
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ทางเดินเข้าอาคารพระราชทาน 23 ก.ย. 2561 13.00-16.00
-
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ถนนหน้าอาคารพระราชทาน 23 ก.ย. 2561 13.00-16.00
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) เวที2เสาธง 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) เวที1 ลานBBL 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]