งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง หมายเลข2 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง หมายเลข3 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง หมายเลข2 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนอนุบาล ห้อง หมายเลข5 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง หมายเลข3 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้องวิชาการ ห้อง หมายเลข22 23 ก.ย. 2561 09.00-16.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง หมายเลข4 22 ก.ย. 2561 09.00-16.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียน ป.4-6 ชั้น 2 ห้อง หมายเลข5 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง หมายเลข 27 23 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 น. รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง หมายเลข 27 23 ก.ย. 2561 13.00-16.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง หมายเลข4 23 ก.ย. 2561 09.00-16.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง หมายเลข6 22 ก.ย. 2561 09.00-16.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]