แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 40 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
2 โรงเรียนบ้านร้องบง 11 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
3 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 55 4 30.77% 6 46.15% 3 23.08% 0 0% 13
4 โรงเรียนโรงช้างวิทยา 16 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
5 โรงเรียนบ้านป่าต้าก 12 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
6 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 50 3 25% 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 12
7 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 31 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
8 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 25 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
9 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 33 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
10 โรงเรียนบ้านมังกาล่า 9 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
11 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 30 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
12 โรงเรียนร่องธารวิทยา 21 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
13 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 25 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
14 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 32 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
15 โรงเรียนบ้านป่าจั่น 12 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
16 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 7 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
17 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 19 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
18 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 25 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
19 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 15 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
20 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 27 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
21 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 29 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
22 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 19 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
23 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 9 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
24 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 41 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
25 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 19 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
26 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 25 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
27 โรงเรียนบ้านป่าบง 20 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
28 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 32 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
29 โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 7 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
30 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
31 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 31 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
32 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 5 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
33 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 11 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
34 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 24 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
35 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 6 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
36 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 9 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
37 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 11 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
38 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 23 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
39 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 10 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
40 โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
41 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 11 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
42 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
43 โรงเรียนบ้านเลาลี 17 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
44 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 23 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
45 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 35 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
46 โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
47 โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
48 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 39 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
49 โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 19 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
50 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 21 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
51 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 19 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
52 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 14 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
53 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 20 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
54 โรงเรียนบ้านวาวี 35 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
55 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 33 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
56 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 25 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
57 โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกูล) 6 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
58 โรงเรียนบ้านโป่งนก 20 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
59 โรงเรียนร่องธารวิทยา 4 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
60 โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 11 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
61 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 16 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
62 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 10 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
63 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
64 โรงเรียนบัวสลีวิทยา 6 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
65 โรงเรียนบ้านดงมะดะ 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
66 โรงเรียนบ้านป่าคา 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
67 โรงเรียนบ้านลังกา 7 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
68 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 6 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
69 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 9 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
70 โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
71 โรงเรียนสันหนองควาย 7 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
72 โรงเรียนบ้านกล้วย 11 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
73 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 11 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
74 โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
75 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 8 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
76 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
77 โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
78 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 8 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
79 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 6 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
80 โรงเรียนบ้านแม่พุง 6 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
81 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
82 โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 4 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
83 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 14 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 11 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
85 โรงเรียนสันหนองควาย 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
86 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 9 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
87 โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
88 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 18 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
89 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]