แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 32 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
2 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 33 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
3 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 33 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
4 โรงเรียนสันกลางวิทยา 22 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
5 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 19 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
6 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 41 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
7 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 55 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
8 โรงเรียนบ้านขุนสรวย 9 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
9 โรงเรียนแม่ตะละวิทยา 9 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
10 โรงเรียนบ้านโป่งนก 20 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
11 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 30 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
12 โรงเรียนบ้านวาวี 35 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
13 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 31 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
14 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 31 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
15 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 35 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
16 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 50 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
17 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
18 โรงเรียนบ้านดอนสลี 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
19 โรงเรียนบ้านดินดำ 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
20 โรงเรียนบ้านต้นยาง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
21 โรงเรียนบ้านป่าตึง (เวียงป่าเป้า) 7 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
22 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
23 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
24 โรงเรียนบ้านหนองยาว 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
25 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 25 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
26 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
27 โรงเรียนบ้านเจริญเมือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
28 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 24 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
29 โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
30 โรงเรียนบ้านแม่ผง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
31 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 11 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
32 โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกูล) 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
33 โรงเรียนบ้านโป่ง 11 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
34 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 39 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
35 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 40 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
36 โรงเรียนร่องธารวิทยา 21 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
37 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 32 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
38 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 17 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
39 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 5 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
40 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
41 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
42 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 19 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
43 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 27 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
44 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 24 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
45 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 25 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]