แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ปฐมวัย

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 24 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
2 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 12 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 40 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
4 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 32 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
5 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 5 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 16 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
7 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 55 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
8 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 19 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
9 โรงเรียนบ้านกล้วย 11 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
10 โรงเรียนบ้านป่าจั่น 12 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
11 โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 19 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
12 โรงเรียนบ้านมังกาล่า 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
13 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 25 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
14 โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
15 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 25 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
16 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
17 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 33 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
18 โรงเรียนบ้านเลาลี 17 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
19 โรงเรียนบ้านโป่ง 11 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
20 โรงเรียนสันกลางวิทยา 22 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
21 โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 14 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
23 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 11 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]