แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 35 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
2 โรงเรียนบ้านวาวี 35 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
3 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 9 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
4 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 19 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
5 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 24 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
6 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 27 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
7 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 19 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
8 โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
9 โรงเรียนบ้านโป่งนก 20 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
10 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 15 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
11 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 11 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
12 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 9 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
13 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 10 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
14 โรงเรียนบ้านกล้วย 11 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
15 โรงเรียนบ้านป่าต้าก 12 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
16 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 25 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
17 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 9 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
18 โรงเรียนบ้านเลาลี 17 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
19 โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
20 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 40 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
21 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 23 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
22 โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
23 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 14 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
24 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 55 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
25 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 8 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
26 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 7 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
27 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 4 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
28 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 25 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
29 โรงเรียนร่องธารวิทยา 4 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
30 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 29 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]