แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 24 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
2 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 31 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
3 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 33 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
4 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 39 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
5 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 32 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
6 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 35 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
7 โรงเรียนบ้านโป่งนก 20 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
8 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 17 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
9 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 50 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
10 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 55 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
11 โรงเรียนบ้านลังกา 7 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
12 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 19 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
13 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 11 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
14 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 19 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
15 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 24 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
16 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 32 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
17 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 29 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
18 โรงเรียนบ้านป่าส้าน 11 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
19 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
20 โรงเรียนร่องธารวิทยา 21 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
21 โรงเรียนบ้านวาวี 35 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
22 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 25 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
23 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 23 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
24 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 41 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
25 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 31 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
26 โรงเรียนสันกลางวิทยา 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
27 โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 11 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
28 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 20 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
29 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 9 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
30 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 25 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
31 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 16 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
32 โรงเรียนบ้านป่าต้าก 12 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
33 โรงเรียนบ้านป่าบง 20 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
34 โรงเรียนบ้านหนองยาว 6 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
35 โรงเรียนบ้านห้วยกล้า 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
36 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 6 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
37 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 40 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
38 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 27 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
39 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 10 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
40 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 14 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
41 โรงเรียนโรงช้างวิทยา 16 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
42 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 19 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
43 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
44 โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 5 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
45 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 25 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
46 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
47 โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
48 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 23 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
49 โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
50 โรงเรียนบ้านสักพัฒนา 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
51 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 10 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
52 โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 7 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
53 โรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
54 โรงเรียนบ้านป่าตึง (เวียงป่าเป้า) 7 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
55 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
56 โรงเรียนบ้านมังกาล่า 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
57 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
58 โรงเรียนบ้านร้องบง 11 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
59 โรงเรียนบ้านศาลา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
60 โรงเรียนบ้านสันก้างปลา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
61 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
62 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
63 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 12 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
64 โรงเรียนบ้านแม่พุง 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
65 โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
66 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 15 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
67 โรงเรียนสันหนองควาย 7 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
68 โรงเรียนสันหนองควาย 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
69 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 14 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
70 โรงเรียนสันกลางวิทยา 22 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
71 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 21 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
72 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 19 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
73 โรงเรียนบ้านปางหลวง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 9 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนบ้านโป่ง 11 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 30 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
78 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 6 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
79 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 9 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
80 โรงเรียนบ้านขุนสรวย 9 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
81 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 7 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]