สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 199 โรงเรียนชุมชนทุ่งป่าแดด 0 0 0
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 11 16 14
3 005 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 5 6 5
4 006 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 16 28 19
5 008 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 55 94 73
6 009 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 9 18 11
7 007 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 24 32 26
8 010 โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด 0 0 0
9 011 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 10 28 17
10 012 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 6 21 13
11 015 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 3 4 3
12 195 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 3 5 3
13 016 โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 7 12 8
14 014 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 21 31 28
15 022 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 19 49 28
16 187 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 4 5 4
17 023 โรงเรียนบัวสลีวิทยา 6 11 8
18 024 โรงเรียนบ้านกล้วย 11 18 17
19 025 โรงเรียนบ้านขุนลาว 3 4 4
20 026 โรงเรียนบ้านขุนสรวย 9 34 19
21 027 โรงเรียนบ้านจำคาวตอง 0 0 0
22 028 โรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง 1 1 1
23 030 โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 6 8 7
24 031 โรงเรียนบ้านดงมะดะ 3 5 5
25 032 โรงเรียนบ้านดอนสลี 6 9 8
26 033 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 41 83 63
27 034 โรงเรียนบ้านดินดำ 4 14 8
28 036 โรงเรียนบ้านต้นง้าว 0 0 0
29 037 โรงเรียนบ้านต้นยาง 2 4 3
30 038 โรงเรียนบ้านถ้ำ 4 9 7
31 040 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 30 60 47
32 041 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 19 53 33
33 042 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 0 0 0
34 039 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ 2 18 6
35 045 โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 2 3 2
36 047 โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม 0 0 0
37 048 โรงเรียนบ้านปางหก 0 0 0
38 049 โรงเรียนบ้านปางหลวง 1 1 1
39 051 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 8 11 11
40 050 โรงเรียนบ้านปางอ้อย 1 3 1
41 046 โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย 2 2 2
42 044 โรงเรียนบ้านป่าคา 3 3 3
43 054 โรงเรียนบ้านป่าจั่น 12 23 16
44 058 โรงเรียนบ้านป่าตึง (พาน) 3 6 5
45 059 โรงเรียนบ้านป่าตึง (เวียงป่าเป้า) 7 21 14
46 060 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 4 11 8
47 057 โรงเรียนบ้านป่าต้าก 12 17 16
48 061 โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 1 1 1
49 062 โรงเรียนบ้านป่าบง 20 30 24
50 193 โรงเรียนบ้านป่าบง 0 0 0
51 063 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 2 4 3
52 066 โรงเรียนบ้านป่าสัก (เวียงป่าเป้า) 1 10 3
53 067 โรงเรียนบ้านป่าส้าน 11 19 11
54 068 โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม 1 1 1
55 064 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 5 7 6
56 052 โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 19 39 29
57 053 โรงเรียนบ้านป่าแงะ (เวียงป่าเป้า) 0 0 0
58 055 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 7 14 11
59 196 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 0 0 0
60 056 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 50 90 71
61 077 โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 5 10 6
62 076 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 1 2 2
63 078 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 20 24 19
64 191 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 3 4 3
65 080 โรงเรียนบ้านมังกาล่า 9 17 13
66 079 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 5 7 5
67 100 โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย 1 1 1
68 101 โรงเรียนบ้านร้องบง 11 15 14
69 102 โรงเรียนบ้านลังกา 7 7 7
70 104 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 25 47 32
71 105 โรงเรียนบ้านวาวี 35 108 61
72 106 โรงเรียนบ้านศาลา 1 1 1
73 107 โรงเรียนบ้านสักพัฒนา 3 3 3
74 115 โรงเรียนบ้านสัน 5 17 11
75 108 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 7 19 8
76 109 โรงเรียนบ้านสันก้างปลา 1 1 1
77 112 โรงเรียนบ้านสันติวัน 0 0 0
78 110 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 3 5 3
79 111 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 5 9 5
80 113 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 2 2 2
81 114 โรงเรียนบ้านสันสลี 2 6 4
82 116 โรงเรียนบ้านสิบสอง 2 2 2
83 119 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 3 2
84 120 โรงเรียนบ้านหนองผำ 0 0 0
85 121 โรงเรียนบ้านหนองยาว 6 14 10
86 118 โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง 3 4 4
87 136 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 6 11 9
88 122 โรงเรียนบ้านห้วยกล้า 3 4 4
89 123 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 0 0 0
90 125 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 25 59 45
91 129 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 4 5 5
92 128 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 8 14 13
93 127 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 11 25 19
94 130 โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 2 9 2
95 131 โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา 1 1 1
96 132 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 25 64 38
97 133 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 6 21 9
98 134 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน 1 3 2
99 135 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 9 22 16
100 126 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 2 4 3
101 124 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 33 88 56
102 139 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 19 47 27
103 029 โรงเรียนบ้านเจริญเมือง 1 3 2
104 035 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 24 55 39
105 081 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 9 17 13
106 103 โรงเรียนบ้านเลาลี 17 28 23
107 137 โรงเรียนบ้านเหมืองง่า 4 16 7
108 088 โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง 2 8 4
109 089 โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว 0 0 0
110 090 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 12 29 20
111 091 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 6 20 11
112 092 โรงเรียนบ้านแม่ผง 2 6 4
113 093 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 11 20 16
114 094 โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกูล) 6 8 7
115 095 โรงเรียนบ้านแม่พุง 6 9 8
116 097 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น 4 7 6
117 098 โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 4 21 8
118 082 โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย 0 0 0
119 085 โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ 0 0 0
120 083 โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ 1 2 2
121 096 โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า 4 7 6
122 117 โรงเรียนบ้านแสนเจริญ 1 1 1
123 069 โรงเรียนบ้านโป่ง 11 25 19
124 072 โรงเรียนบ้านโป่งนก 20 54 31
125 073 โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง 3 6 5
126 074 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 6 7 7
127 071 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 19 31 28
128 075 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 31 55 46
129 070 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 15 37 16
130 188 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 3 5 3
131 140 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 11 19 16
132 138 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 23 38 24
133 198 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1 1 1
134 142 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 9 15 14
135 145 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 39 89 41
136 194 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1 3 1
137 143 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 32 100 51
138 144 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 31 57 37
139 197 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1 1 1
140 150 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 40 75 61
141 153 โรงเรียนริมวัง ๑ 1 6 3
142 154 โรงเรียนริมวัง ๒ 2 2 2
143 152 โรงเรียนร่องธารวิทยา 21 35 30
144 189 โรงเรียนร่องธารวิทยา 4 5 5
145 161 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 18 28 19
146 162 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 23 44 37
147 164 โรงเรียนสันกลางวิทยา 22 54 37
148 192 โรงเรียนสันกลางวิทยา 5 5 5
149 165 โรงเรียนสันหนองควาย 7 9 8
150 190 โรงเรียนสันหนองควาย 3 4 3
151 166 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 35 103 61
152 167 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 27 52 40
153 170 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 11 22 17
154 171 โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 4 5 5
155 177 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 32 54 45
156 172 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 10 13 12
157 173 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 2 2 2
158 174 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 9 14 13
159 002 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 25 65 37
160 003 โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา 4 11 7
161 158 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 14 19 14
162 159 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 33 92 53
163 160 โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 11 24 17
164 200 โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 0 0 0
165 087 โรงเรียนแม่ตะละวิทยา 9 18 14
166 201 โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 4 8 6
167 146 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 29 42 38
168 147 โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ 1 1 1
169 148 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 25 53 40
170 149 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 17 30 25
171 155 โรงเรียนโรงช้างวิทยา 16 21 20
172 021 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 14 27 22
173 141 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเวียงป่าเป้า 0 0 0
174 151 โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา 0 0 0
175 156 โรงเรียนวัฒนศึกษา 0 0 0
176 157 โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 0 0 0
177 163 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 0 0 0
178 168 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนสันกอง 0 0 0
179 169 โรงเรียนอนุบาลคำนวณ 0 0 0
180 184 โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเด็ก 0 0 0
181 175 โรงเรียนอนุบาลรักเด็ก 0 0 0
182 176 โรงเรียนอนุบาลลูกรักป่าแดด 0 0 0
183 178 โรงเรียนอนุบาลศิริวัฒนา 0 0 0
184 185 โรงเรียนเซนต์มารีอา แม่สรวย 0 0 0
185 179 โรงเรียนอบต.ดอยงาม (สันช้างตาย) 0 0 0
186 180 โรงเรียนอบต.ทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ) 0 0 0
187 182 โรงเรียนอบต.สันติสุข 0 0 0
188 181 โรงเรียนอบต.เมืองพาน(บ้านดอนตัน) 0 0 0
189 017 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตำบลป่าก่อดำ) 0 0 0
190 018 โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเก่า) 0 0 0
191 019 โรงเรียนเทศบาล1 สันติสุข 0 0 0
192 020 โรงเรียนเทศบาล1(ป่าแดด) 0 0 0
193 001 โรงเรียน ตชด.อินทรีอาสา(บ้านห้วยน้ำกืน) 3 9 6
194 013 โรงเรียนตชด.บ้านดอยล้าน 0 0 0
รวม 1682 3453 2418
5871

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]