เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 2 กรรมการ
2 นางพรมเมือง เทวตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 2 กรรมการ
3 นายบัณฑิต ไชยวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 2 กรรมการ
4 นางสาวรัษฎา อภิวงค์งาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.เชียงราย เขต 2 กรรมการ
5 นางสาวกฤติญา อาจวิชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 2 กรรมการ
6 นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 2 กรรมการ
7 นายสุชาติ ราชคมน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
8 นายสุวิทย์ บั้งเงิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.เชียงราย เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
9 นางวรลักษณ์ จันทร์เนตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.เชียงราย เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
10 นางณภัทร จันทรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.เชียงราย เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
11 นางสาวธิดาจันทร์ ทะปาละ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.เชียงราย เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
12 นางนงคราญ ชัยพงษ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.เชียงราย เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
13 นางกังสดาล แจ้งมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
14 นายจตุพล อุปละ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.เชียงราย เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
15 นายภานุมาศ ยาไทยสงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.เชียงราย เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
16 นางสาวนวภัทธ์ กันธิมา เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.เชียงราย เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
17 นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
18 นางสาวรัษฎา อภิวงค์งาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.เชียงราย เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
19 นายบัณฑิต ไชยวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]