สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา 11 5 7 23 27 4 1 0 32
2 บ้านวาวี 11 5 4 20 23 6 3 2 32
3 เวียงผาวิทยา 9 8 7 24 25 4 2 2 31
4 ชุมชนบ้านสันจำปา 8 8 4 20 33 14 6 2 53
5 อนุบาลเวียงป่าเป้า 8 6 5 19 22 6 3 0 31
6 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 7 8 5 20 25 14 5 1 44
7 ชุมชนบ้านโป่ง 7 4 0 11 14 5 3 0 22
8 เจดีย์หลวงพิทยา 7 3 1 11 19 3 3 0 25
9 ห้วยส้านยาววิทยา 7 2 2 11 16 3 3 3 22
10 สันกลางวิทยา 7 1 2 10 13 6 3 0 22
11 พานพสกสวัสดิ์ 6 4 8 18 27 9 3 1 39
12 ป่าแดงวิทยา 6 1 1 8 15 7 3 1 25
13 โป่งแพร่วิทยา 6 0 3 9 11 4 2 0 17
14 บ้านห้วยไคร้ 5 5 4 14 22 3 6 1 31
15 บ้านเด่นศาลา 5 2 2 9 15 7 2 0 24
16 บ้านห้วยน้ำเย็น 4 7 1 12 16 3 4 1 23
17 บ้านโป่งเหนือ 4 6 4 14 18 8 4 1 30
18 โป่งน้ำร้อนวิทยา 4 6 0 10 17 3 3 1 23
19 ป่างิ้ววิทยา 4 5 5 14 18 8 4 1 30
20 บ้านโป่งนก 4 2 1 7 12 6 2 0 20
21 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา 4 0 1 5 9 5 3 2 17
22 อนุบาลแม่ขะจาน 4 0 1 5 5 1 0 3 6
23 บ้านทุ่งม่าน 3 4 1 8 10 5 2 1 17
24 บ้านฮ่างต่ำ 3 3 0 6 11 4 2 1 17
25 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) 3 2 3 8 12 4 3 0 19
26 แม่ตะละวิทยา 3 2 2 7 8 1 0 0 9
27 บ้านป่าจั่น 3 2 1 6 9 1 1 0 11
28 บ้านวังวิทยา 3 1 2 6 12 9 3 1 24
29 บ้านแม่ต๋ำ 3 1 2 6 10 2 0 0 12
30 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 3 0 2 5 8 9 7 2 24
31 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 3 0 0 3 3 4 0 2 7
32 บ้านห้วยหญ้าไซ 2 5 3 10 12 4 2 3 18
33 บ้านห้วยม่วง 2 5 2 9 10 1 0 0 11
34 ร่องธารวิทยา 2 4 3 9 11 6 2 2 19
35 บ้านดอยช้าง 2 3 6 11 15 15 7 4 37
36 บ้านห้วยมะแกง 2 3 0 5 4 2 2 0 8
37 บ้านเลาลี 2 2 3 7 9 3 2 3 14
38 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 2 2 1 5 12 5 1 4 18
39 ปางมะกาดวิทยา 2 2 0 4 6 1 1 1 8
40 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 2 1 2 5 14 12 6 2 32
41 โรงช้างวิทยา 2 1 1 4 7 5 2 0 14
42 ชุมชนบ้านสันมะค่า 2 0 0 2 4 4 0 0 8
43 ศรีโพธิ์เงินวิทยา 1 5 0 6 12 7 1 3 20
44 บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1 3 3 7 12 8 4 2 24
45 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 1 3 2 6 7 3 2 5 12
46 บ้านหนองยาว 1 3 1 5 5 0 0 1 5
47 บ้านป่าบง 1 2 4 7 10 7 1 2 18
48 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 1 2 4 7 7 3 1 0 11
49 บ้านโป่งแดง 1 2 3 6 9 1 2 3 12
50 บ้านแม่ผักแหละ 1 2 2 5 5 3 2 1 10
51 บ้านมังกาล่า 1 2 1 4 7 1 0 1 8
52 บ้านขุนสรวย 1 2 1 4 6 1 1 0 8
53 บ้านลังกา 1 2 1 4 5 1 0 0 6
54 บ้านห้วยหมอเฒ่า 1 2 1 4 5 0 1 0 6
55 บ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 1 1 6 8 7 10 0 2 17
56 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1 1 3 5 7 2 4 0 13
57 บ้านป่าตึง (เวียงป่าเป้า) 1 1 2 4 5 2 0 0 7
58 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 1 1 2 4 5 1 0 0 6
59 บ้านโป่ง 1 1 1 3 6 2 3 0 11
60 บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1 1 1 3 4 1 0 0 5
61 บ้านดอนสลี 1 1 1 3 4 0 1 1 5
62 บ้านเหมืองง่า 1 1 0 2 3 0 0 1 3
63 บ้านโป่งเทวี 1 0 3 4 10 6 1 1 17
64 ไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 1 0 2 3 8 2 4 0 14
65 ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 1 0 2 3 5 2 0 0 7
66 ดอยเวียงวิทยา 1 0 2 3 3 2 0 1 5
67 บ้านสัน 1 0 1 2 3 2 0 0 5
68 บ้านขุนลาว 1 0 1 2 2 0 0 0 2
69 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
70 บ้านห้วยเฮี้ย 1 0 0 1 4 3 2 0 9
71 บ้านดินดำ 1 0 0 1 3 0 1 0 4
72 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 1 0 0 1 2 3 0 0 5
73 บ้านแม่โมงเย้า 1 0 0 1 2 2 0 0 4
74 บ้านสันต้นผึ้ง 1 0 0 1 2 1 1 1 4
75 บ้านห้วยสะลักวิทยา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
76 บ้านท่ามะโอ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
77 บ้านหนองบัว 1 0 0 1 1 0 0 1 1
78 บ้านจำผักกูดทรายทอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
79 บ้านเจริญเมือง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านป่าต้าก 0 3 4 7 8 3 0 1 11
81 บ้านร้องบง 0 3 1 4 8 2 1 0 11
82 ดอยเวียงผาพิทยา 0 3 1 4 6 2 0 2 8
83 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู 0 2 0 2 1 2 4 1 7
84 บ้านฝั่งตื้น 0 1 3 4 5 8 3 2 16
85 อนุบาลจอมหมอกแก้ว 0 1 1 2 5 3 2 1 10
86 บ้านโป่งมอญ 0 1 1 2 4 0 1 1 5
87 บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกูล) 0 1 1 2 3 1 2 0 6
88 บ้านป่าส้าน 0 1 0 1 4 6 1 0 11
89 บ้านโฮ่ง 0 1 0 1 4 4 2 1 10
90 สันหนองควาย 0 1 0 1 4 2 1 0 7
91 บ้านป่าตึงงาม 0 1 0 1 3 1 0 0 4
92 เวียงห้าววิทยา 0 1 0 1 2 4 2 2 8
93 บ้านแม่ผง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
94 บ้านแม่ปูนหลวง 0 1 0 1 1 1 4 0 6
95 บ้านป่าคา 0 1 0 1 1 1 0 1 2
96 บ้านสักพัฒนา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
97 บ้านปางเกาะทราย 0 1 0 1 1 0 1 0 2
98 ริมวัง ๒ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
99 อนุบาลแม่ลาว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
100 บ้านแม่แก้วใต้ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
101 บ้านป่าตึง (พาน) 0 1 0 1 0 2 0 1 2
102 บ้านป่าแดงงาม 0 0 2 2 4 1 2 0 7
103 บ้านแม่พุง 0 0 2 2 2 1 3 0 6
104 เวียงกาหลงวิทยา 0 0 1 1 4 7 2 0 13
105 อนุบาลแม่สรวย 0 0 1 1 2 2 3 2 7
106 บ้านแม่อ้อนอก 0 0 1 1 2 2 0 0 4
107 บ้านแม่ยางมิ้น 0 0 1 1 2 1 0 1 3
108 บ้านแม่ตาช้าง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
109 บ้านสิบสอง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
110 บ้านสันสลี 0 0 1 1 0 2 0 0 2
111 บ้านกล้วย 0 0 0 0 4 1 5 1 10
112 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 0 0 0 0 3 2 0 0 5
113 บ้านห้วยกล้า 0 0 0 0 3 0 0 0 3
114 สันกลางวิทยา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
115 แม่อ้อประชารัฐ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
116 บ้านห้วยมะซาง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
117 เจริญเมืองวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
118 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) 0 0 0 0 1 3 0 0 4
119 บ้านถ้ำ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
120 บัวสลีวิทยา 0 0 0 0 1 2 3 0 6
121 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 0 0 0 0 1 2 1 0 4
122 บ้านสันต้นดู่ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
123 บ้านโป่งปูเฟือง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
124 บ้านม่วงคำ 0 0 0 0 1 1 1 2 3
125 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
126 บ้านฝั่งตื้น 0 0 0 0 1 1 1 0 3
127 บ้านโป่งแดง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
128 บ้านดงมะดะ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
129 สันหนองควาย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
130 บ้านต้นยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
131 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
132 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
133 บ้านห้วยโป่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 บ้านป่าสัก (เวียงป่าเป้า) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านผาแดงหลวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 บ้านศาลา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 บ้านสันก้างปลา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 บ้านหัวฝาย 0 0 0 0 0 4 0 2 4
139 บ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0 0 4 0 1 4
140 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 0 0 0 0 0 3 0 0 3
141 ร่องธารวิทยา 0 0 0 0 0 1 3 0 4
142 บ้านปางหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 บ้านปางอ้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 บ้านห้วยหินลาดใน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 ตชด.อินทรีอาสา(บ้านห้วยน้ำกืน) 0 0 0 0 0 0 2 1 2
149 บ้านหนองเก้าห้อง 0 0 0 0 0 0 2 1 2
150 บ้านป่าหัดป่าแขม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
151 ริมวัง ๑ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
152 ป่าแดงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
153 โป่งทะลายใหม่เจริญ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
154 บ้านร่องคตสันปูเลย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 บ้านห้วยส้านพลับพลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 บ้านแสนเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 224 198 176 598 893 411 202 105 1,506