สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา 11 5 7 23
2 บ้านวาวี 11 5 4 20
3 เวียงผาวิทยา 9 8 7 24
4 ชุมชนบ้านสันจำปา 8 8 4 20
5 อนุบาลเวียงป่าเป้า 8 6 5 19
6 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 7 8 5 20
7 ชุมชนบ้านโป่ง 7 4 0 11
8 เจดีย์หลวงพิทยา 7 3 1 11
9 ห้วยส้านยาววิทยา 7 2 2 11
10 สันกลางวิทยา 7 1 2 10
11 พานพสกสวัสดิ์ 6 4 8 18
12 ป่าแดงวิทยา 6 1 1 8
13 โป่งแพร่วิทยา 6 0 3 9
14 บ้านห้วยไคร้ 5 5 4 14
15 บ้านเด่นศาลา 5 2 2 9
16 บ้านห้วยน้ำเย็น 4 7 1 12
17 บ้านโป่งเหนือ 4 6 4 14
18 โป่งน้ำร้อนวิทยา 4 6 0 10
19 ป่างิ้ววิทยา 4 5 5 14
20 บ้านโป่งนก 4 2 1 7
21 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา 4 0 1 5
22 อนุบาลแม่ขะจาน 4 0 1 5
23 บ้านทุ่งม่าน 3 4 1 8
24 บ้านฮ่างต่ำ 3 3 0 6
25 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) 3 2 3 8
26 แม่ตะละวิทยา 3 2 2 7
27 บ้านป่าจั่น 3 2 1 6
28 บ้านวังวิทยา 3 1 2 6
29 บ้านแม่ต๋ำ 3 1 2 6
30 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 3 0 2 5
31 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 3 0 0 3
32 บ้านห้วยหญ้าไซ 2 5 3 10
33 บ้านห้วยม่วง 2 5 2 9
34 ร่องธารวิทยา 2 4 3 9
35 บ้านดอยช้าง 2 3 6 11
36 บ้านห้วยมะแกง 2 3 0 5
37 บ้านเลาลี 2 2 3 7
38 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 2 2 1 5
39 ปางมะกาดวิทยา 2 2 0 4
40 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 2 1 2 5
41 โรงช้างวิทยา 2 1 1 4
42 ชุมชนบ้านสันมะค่า 2 0 0 2
43 ศรีโพธิ์เงินวิทยา 1 5 0 6
44 บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1 3 3 7
45 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 1 3 2 6
46 บ้านหนองยาว 1 3 1 5
47 บ้านป่าบง 1 2 4 7
48 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 1 2 4 7
49 บ้านโป่งแดง 1 2 3 6
50 บ้านแม่ผักแหละ 1 2 2 5
51 บ้านมังกาล่า 1 2 1 4
52 บ้านขุนสรวย 1 2 1 4
53 บ้านลังกา 1 2 1 4
54 บ้านห้วยหมอเฒ่า 1 2 1 4
55 บ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 1 1 6 8
56 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1 1 3 5
57 บ้านป่าตึง (เวียงป่าเป้า) 1 1 2 4
58 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 1 1 2 4
59 บ้านโป่ง 1 1 1 3
60 บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1 1 1 3
61 บ้านดอนสลี 1 1 1 3
62 บ้านเหมืองง่า 1 1 0 2
63 บ้านโป่งเทวี 1 0 3 4
64 ไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 1 0 2 3
65 ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 1 0 2 3
66 ดอยเวียงวิทยา 1 0 2 3
67 บ้านสัน 1 0 1 2
68 บ้านขุนลาว 1 0 1 2
69 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 1 0 1 2
70 บ้านห้วยเฮี้ย 1 0 0 1
71 บ้านดินดำ 1 0 0 1
72 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 1 0 0 1
73 บ้านแม่โมงเย้า 1 0 0 1
74 บ้านสันต้นผึ้ง 1 0 0 1
75 บ้านห้วยสะลักวิทยา 1 0 0 1
76 บ้านท่ามะโอ 1 0 0 1
77 บ้านหนองบัว 1 0 0 1
78 บ้านจำผักกูดทรายทอง 1 0 0 1
79 บ้านเจริญเมือง 1 0 0 1
80 บ้านป่าต้าก 0 3 4 7
81 บ้านร้องบง 0 3 1 4
82 ดอยเวียงผาพิทยา 0 3 1 4
83 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู 0 2 0 2
84 บ้านฝั่งตื้น 0 1 3 4
85 อนุบาลจอมหมอกแก้ว 0 1 1 2
86 บ้านโป่งมอญ 0 1 1 2
87 บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกูล) 0 1 1 2
88 บ้านป่าส้าน 0 1 0 1
89 บ้านโฮ่ง 0 1 0 1
90 สันหนองควาย 0 1 0 1
91 บ้านป่าตึงงาม 0 1 0 1
92 เวียงห้าววิทยา 0 1 0 1
93 บ้านแม่ผง 0 1 0 1
94 บ้านแม่ปูนหลวง 0 1 0 1
95 บ้านป่าคา 0 1 0 1
96 บ้านสักพัฒนา 0 1 0 1
97 บ้านปางเกาะทราย 0 1 0 1
98 ริมวัง ๒ 0 1 0 1
99 อนุบาลแม่ลาว 0 1 0 1
100 บ้านแม่แก้วใต้ 0 1 0 1
101 บ้านป่าตึง (พาน) 0 1 0 1
102 บ้านป่าแดงงาม 0 0 2 2
103 บ้านแม่พุง 0 0 2 2
104 เวียงกาหลงวิทยา 0 0 1 1
105 อนุบาลแม่สรวย 0 0 1 1
106 บ้านแม่อ้อนอก 0 0 1 1
107 บ้านแม่ยางมิ้น 0 0 1 1
108 บ้านแม่ตาช้าง 0 0 1 1
109 บ้านสิบสอง 0 0 1 1
110 บ้านสันสลี 0 0 1 1
111 บ้านกล้วย 0 0 0 0
112 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 0 0 0 0
113 บ้านห้วยกล้า 0 0 0 0
114 สันกลางวิทยา 0 0 0 0
115 แม่อ้อประชารัฐ 0 0 0 0
116 บ้านห้วยมะซาง 0 0 0 0
117 เจริญเมืองวิทยา 0 0 0 0
118 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) 0 0 0 0
119 บ้านถ้ำ 0 0 0 0
120 บัวสลีวิทยา 0 0 0 0
121 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 0 0 0 0
122 บ้านสันต้นดู่ 0 0 0 0
123 บ้านโป่งปูเฟือง 0 0 0 0
124 บ้านม่วงคำ 0 0 0 0
125 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 0 0 0 0
126 บ้านฝั่งตื้น 0 0 0 0
127 บ้านโป่งแดง 0 0 0 0
128 บ้านดงมะดะ 0 0 0 0
129 สันหนองควาย 0 0 0 0
130 บ้านต้นยาง 0 0 0 0
131 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 0 0 0 0
132 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 0 0 0 0
133 บ้านห้วยโป่ง 0 0 0 0
134 บ้านป่าสัก (เวียงป่าเป้า) 0 0 0 0
135 บ้านผาแดงหลวง 0 0 0 0
136 บ้านศาลา 0 0 0 0
137 บ้านสันก้างปลา 0 0 0 0
138 บ้านหัวฝาย 0 0 0 0
139 บ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0
140 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 0 0 0 0
141 ร่องธารวิทยา 0 0 0 0
142 บ้านปางหลวง 0 0 0 0
143 บ้านปางอ้อย 0 0 0 0
144 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 0 0 0 0
145 บ้านห้วยหินลาดใน 0 0 0 0
146 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 0 0 0 0
147 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0
148 ตชด.อินทรีอาสา(บ้านห้วยน้ำกืน) 0 0 0 0
149 บ้านหนองเก้าห้อง 0 0 0 0
150 บ้านป่าหัดป่าแขม 0 0 0 0
151 ริมวัง ๑ 0 0 0 0
152 ป่าแดงวิทยา 0 0 0 0
153 โป่งทะลายใหม่เจริญ 0 0 0 0
154 บ้านร่องคตสันปูเลย 0 0 0 0
155 บ้านห้วยส้านพลับพลา 0 0 0 0
156 บ้านแสนเจริญ 0 0 0 0
รวม 224 198 176 598

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]