สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียน ตชด.อินทรีอาสา(บ้านห้วยน้ำกืน) สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายต้นกล้า  อาซังกู่
2. เด็กชายนาวิน  อาซังกู่
3. เด็กหญิงบูโป  มาเยอะ
4. เด็กหญิงหมีชู  มาเยอะ
5. เด็กหญิงหมีเมียง  มาเยอะ
6. เด็กชายหล่อสะ  เพอเมีย
 
1. นางสาวพิมพา  หมื่อโป
2. นางสาวรสจนีย์  นับเส
3. นางสาววไลวัลย์  โซคากุ