สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปวีณา   จะเงาะ
2. เด็กหญิงวันดี   สินธพ
 
1. นายธีรพงศ์   ถุงแก้ว
2. นางสาวนันทิกา   ปัญญาเขื่อน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 57.8 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธาวิน   เหมาะมื่อ
2. เด็กชายสาม   ลุงตาล
 
1. นางสาวจันจิรา   ใจมา
2. นางสาวลีลานนท์   ศิริพฤกษ์