สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.65 ทอง 7 1. เด็กชายชัยวุฒิ  อุดเครือ
 
1. นางสาวแสงรุ้ง  โพธิ์คำ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สมวรรณ
 
1. นางพรรณละเอียด  พรมตัน
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สายหนุน
2. เด็กชายบัญญวัต  อุตมา
3. เด็กชายสิทธิพล  ปิยะลังกา
 
1. นางสาวแพรพิไล  ปินตาสุข