สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนิสร  นังติยะ
 
1. นางอัญชรี  จันทราษฎร์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุภัสสร  หวุ่ยแม
 
1. นางสาวฉันทิกา  นุ่นเพ็ง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 74.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลธิชา   สันอินต๊ะ
2. เด็กหญิงนุศรา  แซ่หยี
 
1. นางสาวรัชพร  มลิกุล
2. นางสาวอาจารี  หวายคำ