สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 70 เงิน 7 1. เด็กชายจิรายุ  อ้ายยี่
2. เด็กชายทิตพล  หมื่อโป
3. เด็กชายพงศธร  เยเฌอกู่
4. เด็กชายศิริวัฒน์  พรมชาติ
5. เด็กชายหล่อฉ่า  เปียเซ
6. เด็กชายอภิวัฒน์  หวุ่ยเชอกู่
 
1. นายสัมฤทธิ์  จิตรเกษม