สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงสุนิสา  แสกะ
 
1. นายชุติพงศ์  เสนาโปธิ
 
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิชิต  หมื่อแล
2. เด็กชายสิงหา  มาเยอะ
3. เด็กชายอาโด่  วุยแม
 
1. นายอรรถสิทธิ์  สุขพันธ์
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติกา  จะบู
2. นางสาวบูก่า  เชอมือ
3. นางสาวบูยุ่ม  เชอมือ
 
1. นายอรรถสิทธิ์  สุขพันธ์