สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายพงศกร  แล่ดู
 
1. นางสาววนัญญา  บุญเรือง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ดอกสนธิ์
2. เด็กชายกฤษฎา  นิศาคร
3. เด็กหญิงปรียาวี  สาน้ำอ่าง
4. เด็กชายพุทธิวัฒน์  พุทธลา
5. เด็กหญิงวัชรา  มีใจดี
6. เด็กชายเฉลิมพล  เรเชอร์
 
1. นายทิวัตถ์  วงค์ฟู
2. นายอุดม  บุญทา
3. นายสมจิตร  จิตอารีย์