สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  บุญตัน
 
1. นายเทอดศักดิ์  แสงม่วง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายนฤเบศ  ธรรมปัญโญ
 
1. นางสาวปริศนา  ก๋าคำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวิภาวี  ตันทอง
 
1. นางสาวดวงฤทัย  สิงห์หล้า
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กชายจักรกฤษ  บุญญาศรี
2. เด็กชายพลกฤต  ชูสิงห์แค
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แสนชุมภู
2. นายพัฒนา  พาสอน