สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 13 1. เด็กชายทินภัทร  เขียวระวงค์
 
1. นางสุนีย์  ตั๋นคำ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงวรรณพร  เยมอ
 
1. นางสาวพิมพร  พีระไชยสมบูรณ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงโสภิตนภา  ตาใจ
 
1. นางน้ำทิพย์  กุลปริยาวุฒิ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงดารารัตน์  แตงร่ม
 
1. นายฐาปนา  ทองจินดา
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายณฐพล  บุญยศ
2. เด็กชายภคิน  ไชยพรม
3. เด็กชายวรเวช  เดชวารี
4. เด็กชายศุกลวัฒน์  ล้อมวงศ์
5. เด็กชายศุภกันต์  คำสม
6. เด็กชายเจตรินทร์  พรมภิบาล
 
1. นายประดิษฐ์  สีสัน
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 1. เด็กชายพัชรพล  ทันวัน
2. เด็กชายภานุวิทย์  เป็งดล
3. เด็กชายรัชเกียรติ์  วงศ์แก้วเขียว
4. เด็กชายวรวิช  ยะมา
5. เด็กชายอนุภัทร  ใจอาริ
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรมภิบาล
 
1. นายสมพงษ์  กองเงิน