สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 71.75 เงิน 9 1. เด็กชายเมตตา  แซ่จู
 
1. นางสาวนีรนุช  โคมารัมย์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุขสม
2. เด็กหญิงพราวตา  เกตุแก้ว
 
1. นายเมธี  นันต๊ะรัตน์
2. นางดรุณี  ดอนชัย
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายสรายุทธ  แตกา
2. เด็กหญิงสุพรรษา  จิ่งมาดา
 
1. นางปิยธิดา  บุนนาค
2. นายเมธี  นันต๊ะรัตน์
 
4 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายตรีเทพ  ยูโด๊ะ
2. เด็กชายธีรเดช  เชอมือ
3. เด็กชายเกียรติประวุฒิ  เครือวงค์
 
1. นายศตวรรษ  แอบแฝง
2. นางสาววารุณี  ใจกันโย