สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณธกาญจน์  ผลมาก
 
1. นางสาวณัฐชานันท์  สมวัน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายประวีณ  ยะเป็ง
2. เด็กหญิงมาริษา  อินต๊ะ
 
1. นายทวีเดช  ด่านตระกูล
2. นางอาทิตย์ศรี  กันทะเดช
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  มหาเขต
2. เด็กชายจิตเกษม  ตาวิยะ
3. เด็กชายนภธร  หน่อแก้ว
4. เด็กชายพชร  สมบูรณ์
5. เด็กชายพีรวัฒน์  หอมอ่อน
6. เด็กชายวชิรวิชญ์  ศรีวงษ์พันธ์
 
1. นายศักดิ์ชัย  กาวี
2. นายประทีป  อินทนันชัย
3. นายอดิเรก  น้ำสา