สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนริมวัง ๑ สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกุลนารี  เทพา
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  เทพา
3. เด็กชายจีรายุทธ  เรือนคำ
4. เด็กหญิงธัญชนก  แก้วติ๊บ
5. เด็กหญิงนภัสสร  อินต๊ะปัญญา
6. เด็กชายภูษิต  อวดสุข
 
1. นายวราเมธ  อุ่นใจ
2. นางสาวอรอุมา  สุมาตรา
3. นางสาวปรานอม  อวดสุข