สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโรงช้างวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. นางสาวจุฑารัตน์  เทพไหว
2. เด็กหญิงนภามาศ   มาฟู
 
1. นางวันเพ็ญ  วารีกุล
2. นางพัชรินทร์  มาฟู
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. นายวรวุฒิ  เกเย็น
 
1. นางวันเพ็ญ  วารีกุล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กชายจิรายุทธ   อภัยกาว
 
1. นายพิทักษ์  ป้อมล้อม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงพิยะดา  ทองสุข
 
1. นายพิทักษ์  ป้อมล้อม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77 เงิน 14 1. เด็กชายทิศวิชัย   บุญประสาน
2. เด็กหญิงไพลิน   ธรรมชัย
 
1. นายพิทักษ์   ป้อมล้อม