สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอำไพ  สะเเนะ
 
1. นางสาวนภัสกร  วงค์วุฒิ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กชายชานนท์   เยมอ
2. เด็กชายธนกร   มาเยอะ
3. เด็กชายธนพล  มาเยอะ
4. เด็กชายธนาวุฒิ  เยเบียง
5. เด็กชายมากู้   หมื่นแล
6. เด็กชายอาดำ  ฮวยแม่
 
1. นางอัญชัญ  หมอกคำ
2. นายรักเกียรติ  โคกสีนอก
3. นางสาวสุภาภรณ์  สันติสกุลชัย