สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเวียงห้าววิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ปินตานา
2. เด็กหญิงสุทธญาณ์  ดำรงชัยเจริญสุข
 
1. นางธมลพรรณ  ตาสาย
2. นางสาวปิยะกาญจน์  เชื้อหมอ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายกฤษฎากร  ตาสาย
2. เด็กชายชินวุฒิ  ศรีสุระ
3. เด็กชายธนภูมิ  ณะกะวงศ์
4. เด็กชายปารเมศ  ตาสาย
5. เด็กชายวรสิทธิ์  ปุกแก้ว
6. เด็กชายสุพรรณภูมิ  บำรุงพันธุ์
 
1. นางสาวปิยะกาญจน์  เชื้อหมอ
2. นายชัยวุฒิ  คำสิริ
3. นายอดิศรณ์  สิริชัยจำรัส