สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนิธิพร  กันทิยะ
 
1. นางอรพรรณ  ปงสนิทย์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายพันธกิจ  อินทรี
 
1. นางอรพรรณ  ปงสนิทย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายภัทรดนัย  เทโวขัติ
 
1. นางอรพรรณ  ปงสนิทย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปรารถนา  กาวี
 
1. นางอรพรรณ  ปงสนิทย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ธรรมวงค์
2. เด็กหญิงชมพูนุท  จะพือ
3. เด็กหญิงเมธาวี  แสนขัติ
 
1. นางโสภา  ใจคำ