สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายเจษฎากร  เตรียมฐานะ
2. เด็กชายไตรศิรภพ  สงวนใจ
 
1. นายธนณัฐ  มาทะ
2. นายคณิต  อุทเวียง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 31.3 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายคิมหันต์  โชติกุล
2. เด็กชายนวพล  วงษ์สาม
 
1. นายธนณัฐ  มาทะ
2. นายคณิต  อุทเวียง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกุลปรียาภรณ์  สีทานอก
2. เด็กหญิงณภัทรธิดา   สงวนใจ
3. เด็กหญิงพันธ์ทิพย์พา  เตยไธสง
 
1. นางสาวอังคณา  สงวนใจ
2. นางสาวศรินทร์ทิพย์  กัลยาโน