สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันกลางวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงกานิษฐา  หน่อโป
 
1. นายอภิชาติ  เชิญชู
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กชายอาบอ   เชก่อ
 
1. นายอภิชาติ  เชิญชู
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายภูบดี  มาเยอะ
2. เด็กชายวิชัย  เมเช
 
1. นายอภิชาติ  เชิญชู
2. นางฐิติกมล  เชื้อเมืองพาน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นายอาผ่า   ลอปิ
 
1. นายอภิชาติ  เชิญชู
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. นายสุรัตน์  มาเยอะ
 
1. นางสุรีย์รัตน์  สุทธปรีดา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุทธกัลยา  ไชยสอง
 
1. นางสุรีย์รัตน์  สุทธปรีดา