สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุภาพร  หมื่อโป
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  แยซอ
 
1. นางสาวศิรินาถ  คำอู
2. นางสาวพัชนุพร  โยนิจ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จะง่ะ
 
1. นายวิษณุ  สมศรี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กชายบุญชัย  จะอื่อ
 
1. นางสาววาสนา  มุกดาสวรรค์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76.3 เงิน 5 1. เด็กหญิงธนพร  จือปา
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ตั้งศิริวาณิชกุล
3. เด็กหญิงอารีย์พะเยา  แซ่ย่าง
 
1. นายอนุชิต  อุปถัมภ์
2. นางเนาวรัตน์  วรรณภาดา