สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 70 เงิน 13 1. เด็กชายเอกพล  แซ่โซ้ง
 
1. นางรัชนีพร  ดีปาละ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงนภัสกร  อินต๊ะวิชัย
2. เด็กชายอพิจิตต์  สิงห์ทอง
 
1. นางรัชนีพร  ดีปาละ
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 13 1. เด็กชายชินะธน  เจริญโต๊ะ
2. เด็กหญิงพิรณาณ์  โพธิญาณ
3. เด็กหญิงอนัญญา  ทาริยะ
 
1. นางวราพร  ยศหนัก
2. นางจันทร์วรรณ  สายปัญญา