สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายชนาธิป   ศรีมูล
 
1. นายถวิล  มาจันทร์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กชายกรกช  สุวาก
2. เด็กชายชนาวิน  จินภาพ
3. เด็กหญิงดาวประกาย  คำปา
 
1. นายถวิล  มาจันทร์
2. นางสาวพันธ์ทิพย์  อุ่นเรือน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 73.5 เงิน 8 1. เด็กชายรัตนกร   กันจินะ
 
1. นายสันติภาพ  วัฒนะ
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ปัญญาใจ
2. เด็กชายชินราช   โมธรรม
3. เด็กหญิงอนุสรา   ไสยันต์
 
1. นางพนาวัลย์  ติยะพงษ์
2. นายวสันต์  แซ่อ๊อง