สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 69.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวรินรำไพ  ศรีสุวรรณ
 
1. นางศรีทร  ต๊ะวิไชย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายพัชรพฤกษ์  ชัยมาเชื้อ
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  แปงเมือง
 
1. นางศรีทร  ต๊ะวิไชย
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ไคขุนทด
2. เด็กหญิงศิริภรณ์  มณีทิพย์
 
1. นายสงบ  กล้าณรงค์