สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกล้วย สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนิตยา  ยาโนละ
 
1. นางกาญจนา  สมบูรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงรัตติกาล  เตะหนอน
 
1. นางนงคราญ  ยารังษี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจุฑาทิป  วันทาดี
 
1. นางดวงใจ  อินทจักร์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงณัฐลิกา  กันจินะ
2. เด็กหญิงรังสิมา  หมูคำ
 
1. นางดวงใจ  อินทจักร์
2. นายอนุวัฒน์  แสนขัติยรัตน์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ถาแก้ว
 
1. นางดวงใจ  อินทจักร์