สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขุนสรวย สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 71.5 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐกร   ลาหู่นะ
2. เด็กหญิงนาโบล่า  ลาหู่นะ
3. เด็กชายปิติ  มาเยอะ
4. เด็กหญิงมอเล  จะเซอ
5. เด็กหญิงอามอน  ลาหู่นะ
6. เด็กชายเกรียงศักดิ์  จะมู
 
1. นางสาววิไลพร  วัฒนประเสริฐชัย
2. นางสาววราวรรณ  สุกันธา
3. นายพงษ์ศักดิ์  ใจแก้ว