สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงมะดะ สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 71 เงิน 11 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ทิศอุ่น
2. เด็กหญิงรภิญญา  ประกอบกิจ
 
1. นางอำภา  หมื่นองค์
2. นางวชิรา  อินลี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายปิยะพงศ์  โพธิราช
 
1. นายจำนันท์  วงค์ลังกา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 87 ทอง 8 1. เด็กชายทูน  โชคเจริญ
2. เด็กชายพชรบุริณ  คำสุ
 
1. นางวชิรา  อินลี
2. นางอำภา   หมื่นองค์