สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอยช้าง สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงศรัญญา  มาเยอะ
 
1. นางสาวอรุณพร  ทนทาน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายสราวุฒิ  คชวงศ์
 
1. นางสาววันวิสาข์  สาบุญมา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงชลดา  ยาแปงกู่
2. เด็กหญิงสิรินทรา  เชอหมื่อ
3. เด็กหญิงอรรษา  เชอหมื่อ
 
1. นางสาวภาวิดา  กันหา
2. นางสุกัญญา  ปัญญาสุข
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอาหย่า  เวยแม้กู่
2. เด็กชายอาเกอ  อาซองกู่
 
1. นายสยาม  ตาวงค์
2. นางสาววันวิสาข์  สาบุญมา